Vozidla

Motorové vozy
  801 / M 131.1
    801 302-1 / M 131.1302
  810 / M 152.0
    810 381-4 / M 152.0381
810 517-3 / M 152.0517
810 535-5 / M 152.0535
810 656-9 / M 152.0656
  813.2 + 913.2

    813 201-1 + 913 201-0
813 202-9 + 913 202-8
  830 / M 262.0
    830 124-4 / M 262.0124
830 180-6 / M 262.0180
830 056-8 / M 262.056
  831 / M 262.1
    831 168-0 / M 262.1168
831 183-9 / M 262.1183
831 212-6 / M 262.1212
  851 / M 286.1
    851 008-3 / M 286.1008
Motorové lokomotivy
  700 / T 211.0
    700 533-3 / T 211.0533
  701 / T 211.2
    701 305-5 / T 211.2005
  721 / T 458.1
    721.532-0 / T 458.1532
  740 / T 448.0
    740 692-9 / T 448.0692
  749 / T 478.1
    749.006-3 / T 478.1006
749.253-1 / T 478.1215
  749 / T 478.2
    749.259-8 / T 478.2065
Přípojné vozy
  Aa / A
    A 092-0
  Amx / 050
    Amx 050 037-1
  Ba / B
    B 272-6
B 273-4
B 322-9
  Baafx / 010
    Baafx 420 / 010 552-8
Baafx 509 / 010 072-7
  BDa / BDs
    BDs 328-2
BDs 334-0
  Bix / 020
    Bix 020 038-6
Bix 020 372-9
MBix 020 557-5 - Bixeum
RBix 020 035-5 - Bixovna
  Bmx / 050
    Bmx 050 029-8
  Daa-k
    Daa 30 54 940 5323-7
Daa 30 54 940 7404-3
  Ztr
    Ztr 1-45029
Autobusy
  Karosa C 934
    Karosa C934E.1351

 

Aktuality

749-006 po renovaci

Rekreáky vyjely, počasí stálo za nic.

Rekreační vlaky vyjedou 23.5.!

Satalická křižování

749-259 po větší dílenské opravě

Podřipák a Kameničák vyjedou 16.5.2020

851-008 na vlečce ČKD Blansko

Podlipanský motoráček

Snad již brzy!

Šenovka: oprava železničního svršku na sklářské lokálce

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009