Přípojný vůz Bix 020 372-9

Přípojný osobní vůz lehké stavby bývalé řady Bix je typickým představitelem čtyřosých vozidel poválečné výroby. Byl vyroben v roce 1962 a dnes zastupuje I. výrobní sérii této řady. Nejrozšířenější vagón, tolik typický univerzální vlečňák na výkonech osobní dopravy, v posledním desetiletí z provozu takřka vymizel. Vůz nesl původně označení Balm 05-0607, poté 70 28-05 372, později Bix 372 a v nedávné době 020.372-9. Po celý svůj život působil na Slovensku v depu Poprad.

V roce 2006 si našel cestu ke KŽC Doprava a tím byl zachráněn před sešrotováním. Vozidlo je po opravě podle potřeby nasazováno do souprav nostalgických motorových vlaků, provozovaných dopravcem KŽC Doprava. Uplatňuje se zejména tehdy, nestačí-li kapacita samostatného motorového vozu. Vůz byl v roce 2016 odstaven z provozu kvůli celkové zchátralosti a v roce 2018 prošel generální opravou. V současné době je po hlavní opravě a opatřen barevným schématem tzv. polomáčeného laku typického pro 70.-90.léta minulého století.

V roce 2018 došlo ke kompletní opravě vozidla. Projekt „Oprava historického vozu Bix 020.372-9“ byl spolufinancován z programu č. 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“ Ministerstva dopravy ČR. Na opravu vozidla bylo z výše uvedeného programu čerpáno 700.000,- Kč.