Motorová lokomotiva 700 533-3 / T 211.0533

Jedná se o nejstarší dochovanou a provozní mechanickou lokomotivu „puklík“ na území ČR. Jako 33. kus určený pro průmysl byla tato lokomotiva vyrobena v roce 1958 v závodě ČKD Sokolovo a z výroby byla dodána do OKD Ostrava s určením pro posun na důlních vlečkách v okolí Petřvaldu. Na Ostravsku strávila lokomotiva celá šedesátá i sedmdesátá léta, následně se počátkem osmdesátých let dostala do Protivína, na vlečku Lesů Tábor, a.s. Zde bylo také v roce 1995 vozidlo přečíslováno na 700.533-3. V Protivíně začala být s klesajícím objemem přepravy po kolejích lokomotiva přebytečná, až bylo v roce 2009 rozhodnuto o její likvidaci či prodeji.

To zaznamenala společnost KŽC Doprava, která stroj v srpnu 2009 odkoupila, čímž ho zachránila a již v září 2009 přesunula do České Kamenice. Zde lokomotiva sloužila jako hnací vozidlo pracovních vlaků při údržbě trati do Kamenického Šenova v letech 2009 – 2015. Postupně, tak jak se zhoršoval stav opotřebovaného stroje, chátrala, až byla pro množství závad odstavena z provozu.

Lokomotiva je jedním z nejstarších dochovaných provozních exemplářů svého druhu a po celou dobu jejího provozu na ní nebyly provedeny žádné významnější zásahy a rekonstrukce, čímž je historicky cenná a unikátní. V roce 2021 KŽC požádal MD ČR o finanční příspěvek na celkovou rekonstrukci lokomotivy s cílem navrátit ji do provozu na regionální trať Česká Kamenice – Kamenický Šenov, avšak již jako muzejní živý exponát.