Nedávná minulost

Dne 28. 12. 2007 se začala psát nejnovější historie lokálky. Tehdy podepsali generální ředitel SŽDC, s.o. Ing. Komárek a ředitel KŽC, s.r.o. Mgr. Augusta kupní smlouvu o prodeji lokálky do soukromých rukou; historicky 4. vlastník dráhy. Věcný podnikatelský záměr KŽC v oblasti cestovního ruchu byl propojen s prokazatelnými výsledky v oblasti záchrany historických kolejových vozidel a zabezpečení jejich stabilního provozu na tratích SŽDC (ve vazbě na bezdlužnost a zdravé finanční zázemí společnosti) a pozitivně ovlivnil vyhlašovatele soutěže o prodeji zbytného železničního majetku. Pro samotnou lokálku znamenala nabídka KŽC ve výběrovém řízení, jak ukázala léta 2007-2016, skutečnou spásu a zablýskání se na lepší časy. Výsledkem bylo, že se dráha dočkala vlastníka, který myslí na zajištění dlouholeté perspektivy železničního provozu.

V letech 2008 - 2010 dráha prošla důležitou rekonstrukcí; bylo proinvestováno 2 414 580 Kč na údržbu a opravy, které zanedbal předchozí nájemce KPL a KŽC muselo kritickou situaci rychle vyřešit. Dráhu KŽC převzal v neuvěřitelně žalostném stavu.. Na trati bylo odpracováno nespočet brigádnických hodin dobrovolníků.

V letech 2008 - 2015 došlo k výměně poloviny pražců na celé dráze, k obnovení vodoteče, k vyzdění propustků, k vyčištění dráhy od náletových dřevin a keřů, k generální opravě obou velkých přejezdů v České Kamenici a v Kamenickém Šenově, k podbití styků, k doštěrkování, k vyčištění dráhy od odpadků. Zejména boj s vegetací, kropení plevelů si vyžadovaly systematické úsilí, které bylo v roce 2015 korunováno již dobře udržitelným stavem dráhy jako celku. Na trati došlo k postavení 4 historických mechanických návěstidel. Taktéž došlo ke generální opravě přejezdového zabezpečovacího zařízení a k obnově jeho činnosti.

V letech 2010 - 2015 probíhal provoz veřejných vlaků za účasti podpory obou měst, obou Krajských úřadů, kde dráha leží. KŽC provozoval historické vlaky po největší část turistické sezony. Návštěvnost dráhy začala vzrůstat. Turisté a výletníci se do kraje vraceli. Počínaje rokem 2016 dopravu už jako linku T1 systému Dopravy Ústeckého kraje objednává Ústecký kraj. Rokem 2016 se píše další část historie této regionální dráhy, kdy se provoz objednává systémově tak, jako ostatní veřejná doprava a provoz se rozšířil na 7 měsíců v roce.