Nedávná minulost

21. června 1997 se po úseku z České Kamenice do Kamenického Šenova rozjely opět vlaky. Opravu trati zajistili železniční nadšenci z Klubu přátel lokálky, kteří měli za cíl z dráhy udělat turistickou atrakci. Na trati se konaly akce s různými historickými vozidly. Trať byla tehdy stále státní vlastněná Českými drahami, Klub přátel lokálky si následně trať pronajal a udržoval ji a také na ní provozoval vlaky.

Na konci roku 2007 odkoupila od státu (tehdy již zastoupeném Správou železniční dopravní cesty) trať z České Kamenice do Kamenického Šenova společnost KŽC, s.r.o. založená členy spolku Klub železničních cestovatelů. Klubu přátel lokálky, který na trati působil od 90. let, se tehdy již nedařilo projekt muzejní železnice udržet životaschopným, a tak svou činnost ukončil.

V roce 2013 byla dokončena Cyklostezka Varhany z Kamenického Šenova do České Lípy, která využívá tělesa zrušené železniční trati a má délku 17 km. Stavba cyklostezky trvala od roku 2007, investorem byl Svazek obcí Cyklostezka Varhany. V Kamenickém Šenově končí cyklostezka u Panské skály, zbylý úsek bývalé trati kolem Šenovského vrchu na šenovské "dolní" nádraží zůstává bez využití.

KŽC po nutných opravách trati zahájil opět provoz výletních vlaků již v roce 2011. V roce 2016 došlo k objednávce provozu tzv. Kamenického motoráčku Ústeckým krajem, čímž byl zajištěn pravidelný provoz s dlouhodobou perspektivou. Na základě toho je možné na trati provádět pravidelnou údržbu, kterou financuje od roku 2019 Státní fond dopravní infrastruktury.