Tarif a smluvní přepravní podmínky

V pravidelných vlacích KŽC Doprava, s.r.o. platí různé tarify i smluvní přepravní podmínky. Stanovují je objednatelé těchto vlaků (kraje).

Platnost tarifů a smluvních přepravních podmínek ve vlacích dopravce KŽC Doprava, s.r.o.

Linka S34 Pražský moto ráček Linka S24 Rako vnický rychlík,
Koko řínský rychlík,
Posá zavský
moto ráček
Lužicko horský rychlík Podřip ský moto ráček,
Kamenický motoráček
Tarify
Tarif PID Tarif PID Tarif PID Tarif PID Tarif PID na území PID  
Tarif SJT Tarif SJT Tarif SJT Tarif SJT Tarif SJT v celé trase Tarif SJT
Tarif ČD, a.s. Tarif ČD, a.s.   Tarif ČD, a.s. Tarif ČD, a.s. v úseku Praha – Bezděz a opačně  
    Tarif KŽC Doprava, s.r.o. Tarif KŽC Doprava, s.r.o. Tarif KŽC Doprava, s.r.o. v úseku Praha – Bezděz a opačně  
        Tarif DÚK na území Ústeckého kraje Tarif DÚK
Smluvní přepravní podmínky
SPP KŽCD SPP KŽCD SPP KŽCD SPP KŽCD SPP KŽCD SPP DÚK