142. setkání KŽC a VČS v Havlíčkově Brodě

Sraz: v sobotu 07. 03. 2020 v 10:30 hod. v Havlíčkově Brodě v Pivovarském hostinci Rebel, Dobrovského 2027 (od vlakového nádraží možno využít linku MHD č. 2 ze zast. Dopravní terminál v 10:10 do zast. Havlíčkovo nám.)

Program: výroční členská schůze spolku

Ukončení akce: v sobotu 07. 03. 2020 do cca 13:00 hod.

Členská schůze: proběhne od 10:30 hod. v Havlíčkově Brodě v Pivovarském hostinci Rebel, Dobrovského 2027 (cca 1,6 km od žst. Havlíčkův Brod směr centrum)

Ubytování: nezajišťuje se

Stravování: možnost oběda po skončení VČS

Účastnické poplatky: nevybírají se

Přihlášky: nevyžadují se

Organizátor: Výbor KŽC

Kontaktní osoba: Ing. Martin Zahrádka, tel: 732 974 580, e-mail: martin.zahradka@kzc.cz

 

Aktuality

Rekreáky vyjely, počasí stálo za nic.

Rekreační vlaky vyjedou 23.5.!

Satalická křižování

749-259 po větší dílenské opravě

Podřipák a Kameničák vyjedou 16.5.2020

851-008 na vlečce ČKD Blansko

Podlipanský motoráček

Snad již brzy!

Šenovka: oprava železničního svršku na sklářské lokálce

Šenovka: oprava přejezdu km 1,120

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009