Klub železničních cestovatelů, spolek

Klub železničních cestovatelů, založený roku 1985, odbor Klubu českých turistů, je celorepublikovým sdružením osob se zájmem o železnici, cestování, turistiku a poznávání technických, kulturních, historických a geografických zajímavostí České republiky a jejího blízkého i vzdáleného okolí. Aktivity klubu jsou zaměřeny na poznávání, využívání a propagaci převážně kolejových prostředků hromadné dopravy osob ve spojení s klasickou turistikou. Činnost klubu se v posledních letech vyvinula zejména v realizaci víkendových motoráčkových a turistických akcí. Prohlédněte si kalendář akcí KŽC!

KŽC pořádá zvláštní jízdy historickými vozidly po tratích, na kterých je osobní doprava t.č. zastavena nebo výrazně omezena, dále jízdy po zajímavých spojkách, vlečkách a nákladních tratích v rámci pravidelných setkání KŽC (zhruba třikárt do roka). Dále organizuje cestovatelskou soutěž Železniční cestovatel o získání titulu mistr železnic za projetí celé sítě (podle Přehledů tratí příslušné země) a soutěž PID rallye, spočívající v cca 11hodinovém cestování prostředky Pražské integrované dopravy.

Členové mají pravidelně 4x ke stažení v členské sekci klubový zpravodaj Dráhař, ve kterém jsou uveřejňovány propozice na nebližší akce, zápisy z minulých akcí i spousta dalších zajímavých článků o železnici a dění na ní. Klub dále vydává na pokračování Průvodce po železničních tratích mapující naši železniční síť a informační materiály k vlastním akcím (průvodní materiály, pamětní listy atd.).

Nedílnou součástí aktivit klubu bylo v minulosti pořádání výměnných setkání za účelem nákupu, prodeje a výměny předmětů se železniční a dopravní tématikou jako jsou jízdní řády, jízdenky, fotografie, mapy, knihy a další. Uspořádali jsme celkem 159 setkání v letech 1989 - 2015.

Skladba členů KŽC je různorodá - zahrnuje ženy i muže, dospělé osoby i děti, z řad železničářů i neželezničářů, různého zaměstnání i věku. Jsou mezi námi jak studenti, tak důchodci. Věk se pohybuje od 0 do 90 let. I když je v našem kolektivu stále zřejmá převaha mužů, došlo mezi námi v poslední době k výraznému zvýšení podílu "něžného pohlaví". Všechny nás pak spojuje zájem o železnici.

Členství v KŽC vzniká na základě písemné přihlášky a uhrazením členských příspěvků. Členství není omezené věkem, pohlavím ani státní příslušností. Uchazeče o členství přijímá tajemník výboru KŽC.

Staňte se členem i vy!