Den „Kozí dráhy“ se podařil

16.5.2023 Telnice

Obce v Podkrušnohoří spolu s odborem cestovního ruchu Ústeckého kraje zopakovaly loňskou příjemnou akci „den s Kozí dráhou“, která i letos přilákala stovky lidí, kteří strávili 8. května akcemi kolem „Kozniny“.

KŽC posílil soupravu a pro značný zájem cyklistů byl řazen na kola i vůz Daa-k. Navíc vyjely posilové vlaky 18350-18353, kterými se zahustil jízdní řád na 6 párů vlaků za den.

Foto: R. Blacký