„Kralovičák“ zahájil novou sezonu

29.3.2023 Kralovice u Rakovníka

Každoročně probíhá na začátku turistické sezony její oficiální zahájení, na němž se domlouvají železniční dopravci s krajskými objednateli, aby připomněli veřejnosti rekreační potenciál a představili nabídku pravidelných vlaků objednávaných za účelem podpory turistického ruchu.

V roce 2023 padla volba na vlak KŽC a na připomínku spojení Prahy se severním Plzeňskem. A tak v sobotu 25.3.2023 proběhlo oficiální zahájení letní rekreační sezony na výkonu Rakovnického rychlíku z Prahy do Kralovic. Centrem malých oslav se staly Kralovice, kde všem, kteří přijeli, sdružení MDMR představilo historii, současnost i budoucí potenciál lokálky z Rakovníka do Mladotic – (do Plzně).

Dopravce předpokládal zvýšený zájem cestující veřejnosti díky mediální podpoře rekreačních vlaků v tisku, televizi a v rádiu, a tak nasadil 4 vozy namísto běžných 2 a výjimečně v soupravě byl i barový vůz Bixovna, v němž se odehrávaly rozhovory se starosty Rakovnicka a severního Plzeňka týkající se zejména organizace veřejné drážní dopravy v tomto cípu Středočeského a Plzeňského kraje. A protože téma není lhostejné odpovědným politikům a voleným zástupcům, nikoho nemohlo překvapit, že na palubě vlaku cestující i starosty vítal ing. Pavel Čížek, radní pro dopravu Plzeňského kraje, který se v soupravě vlaku setkával jak s občany, tak se starosty okolních obcí, kteří do vlaku průběžně přistupovali.

V Praze na hlavním nádraží přišlo asi 60 cestujících, avšak na Smíchově jich čekalo 100. Kapacitní souprava první výletníky směřující jediným přímým rychlíkem do Křivoklátských hvozdů pobrala v pohodě. Naštěstí byli na vlaku přítomni 2 průvodčí, tudíž i přepravní odbavení proběhlo dokonale a ani jeden cestující neunikl pozornému výkonu služby přepravního personálu KŽC. Jak se vlak přibližoval k Rakovníku, začalo přibývat tzv. místní frekvence, tedy cestujících, kteří na „svojí lokálce č. 162“ dlouhého půl roku neviděli vlak. Starosta Kralovic ing. Karel Popel a ředitel KŽC Mgr. Bohumil Augusta přivítali v Rakovníku vzácného cestujícího – ing. Čížka z Plzeňského kraje, k němuž se v Čisté připojila starostka pí. Blanka Čebišová a další členové sdružení obcí Rakovnicka. Taktéž nechyběl zástupce středočeského IDSK odpovědný za Rakovnicko, který následně v Kralovicích představil postoj objednatele IDSK k drážní dopravě na Rakovnicku a jejímu zachování a plánech na rok 2024. Příjemným rozhovorem mezi IDSK, Plzeňským krajem, dopravcem KŽC, sdružením obcí Rakovnicka, spolku MDMR propagující možnosti místní dráhy Mladotice-Rakovník a obce Čistá se vyjasnily představy o potenciálu železniční dopravy velkookresu Rakovnického v následujících letech.

Příjemným překvapením byla kulturní a společenská část, kdy překvapivé množství Kralovičáků přišlo na nádraží podívat se na první letošní vlak. Na nádraží v Kralovicích fungovala Bixovna, která zvala k návštěvě všechny, kdo byli na výstavě na nádraží v Kralovicích přítomni. Sobotní poptávka po Bixovně vedlo KŽC k rozhodnutí ponechat soupravu s Bixovnou i na neděli a sobotní úspěch plného rychlíku zopakovat znovu v neděli.

Nutno ještě připomenout, že pro železniční fotografy se konala mimořádná fotozastávka rychlíku na mostě přes Javornici, stejně tak v rámci posunu v dopravně Rakovník vysunutí soupravy směr Mladotice a simulovaný příjezd rychlíku od Mladotic do Kralovic.

Foto: ing. Milan Falta, Václav Kopta, Aleš Tichý