Historie rekreáků na Kokořínsku

26.1.2023 Mšeno

Krátkou reminiscenci ve věci novodobé historie provozu rekreační dopravy z Prahy na Kokořínsko lze charakterizovat třemi etapami snah o zkvalitnění přepravních proudů v období rozšířeného rekreačního léta.

Turisticky významného potenciálu Kokořínska si všiml dopravce KŽC již před 15 lety. První období provozní období rekreačních vlaků lze datovat léty 2011-2016, kdy několikrát za rok vyjel tzv. Kokořínský alias Boleslavský motoráček (v různých letech různý název vlaku podle trasy), jehož trasa vedla z Lysé nad Labem do Prahy a následně do Mělníka, Mšena a vlak pokračoval přes Mladou Boleslav do Sobotky, Mladějova v Čechách, Libuně a Jičína. KŽC tímto objevil Kokořínsko i Podtrosecká údolí pro další budoucnost! Před 15 lety se jednalo o nejdelší výkony řady M 262 na české železnici. Soupravu tvořila dvojice motorových vozů M 262 a 2 Bixů (Bixovny), resp. pouze souprava M 262 s Bixovnou. Vlaky byly vždy plné, lidé jezdili jednak na výlety, druhak pro mnoho turistů se prvně i cesta zážitkovým vlakem stávala cílem samotným. Vlak nebyl integrován do PIDu, ve vlaku platil pouze tarif dopravce KŽC a jezdil nepravidelně (vybrané dny v roce).

Druhé období můžeme datovat lety 2014 – 2017, kdy vznikl motorový spěšný vlak Kokořínsko. Tento zajišťovaly ČD a na vozbu nasadily motorák 854 s jedním vozem 054. Posun nastal v tom, že vlak byl integrován do PIDu a jeho provozní období se rozšířilo na celé období RRL, tedy se tzv. zpravidelnil provoz.

Po hospodářské krizi z let 2008 – 2013 způsobené krachem většiny amerických (a málem i evropských) bank významným způsobem začala narůstat přepravní poptávka obyvatelstva; lidi se naučili jezdit vlaky do přírody a za památkami. Vlaky se stávaly pravidelnějšími, pro cestující tedy jistějšími a hlavně jízdné bylo velmi levné díky zavedení pidových jízdenek i ve vlacích. Počty cestujících následnou postupnou plnou integrací PIDu rostly exponenciálně. Lidé se naučili jezdit veřejnou dopravou a začali auta nechávat doma. Na tento trend reagovali objednatelé veřejné dopravy ROPID & IDSK tak, že systematicky podchytili po dohodě s dopravci ČD a KŽC tento vývoj veřejné dopravy a v souvislosti se zavedením systémově pojaté rekreační dopravy z Prahy na všechna atraktivní místa ve Středočeském kraji došlo k rozšíření nabídky výkonů jak ČD, tak KŽC. Výslednicí tohoto úsilí bylo třetí období, které je ve znamení zavedení Kokořínského rychlíku jezdícího od roku 2018 a svěřeného dopravci KŽC, který stabilně nasazuje klasickou soupravu vozů B-ček a BDs (kola) a tak je v nabídce 140 míst k sezení a 40 kol.

Na okraj poznamenejme, že před 20-15 lety došlo ke zrušení ČSAD autobusových spojů na Kokořínsko a oblast se ocitla bez autobusů, načež reagovalo sdružení obcí Kokořínska pod vedení aktivního starosty města Mšena p. ing. Macha a došlo k založení vlastní dopravní společnosti SOK, která výpadek autobusové dopravy záhy nahradila minibusy jezdícími podle skutečných potřeb regionu a lidí v něm žijících. SOK Kokořínsko suploval předmětný nezájem a úspěšně rozvinul minibusovou dopravu. Ve vazbě na Kokořínský rychlík došlo k zavedení linky od vlaku / k vlaku ve Mšeně celým Kokořínskem napříč končící posléze v Doksech. Tato autobusová linka představovala budoucí zdrojnici pro rozvoz lidí od pražského rychlíku, resp. svoz lidí k pražskému rychlíku. Jednodenním turistům se tak u nohou leželo už opravdu celé Kokořínsko.

A doplňme, že když došla integrace PID i na Kokořínsko, převzal se systém linek původně vytvořený SOKem a tyto byly vhodně doplněny a rozšířeny. Část linek zůstala dopravci SOK, další část linek byla znovu svěřena podniku ČSAD Střední Čechy, který tak znovu po 15 letech na Kokořínsko zajíždí. Smysluplná integrace přinesla další výhody cestujícím navštěvující Kokořínsko atraktivním rychlíkem s návazným autobusovým rozvozem do skal a večerním posbíráním lidí zase zpět k vlaku. Autobusové linky se dnes proplétají Kokořínskem v o něco hustší síti veřejné dopravy, než tomu bylo v pionýrských letech rozvoje cestovního ruchu v regionu.

Davy turistů, v posledních letech zejména i cykloturistů, jsou vděčným důkazem efektivního využití vlaku coby smysluplné páteřní dopravy do turisticky významných center nota bene kousek za Prahou.

Foto: archiv KŽC