Vlečka Vlachovo – Brod projeta

6.12.2021 Vlachovo

O existenci 3 km dlouhé vlečky na trati 167 ŽSR má málokdo potuchy. Nenápadná kolej odbočuje vlevo ve směru jízdy z Rožňavy do Dobšiné, tak to je ona.

Během letní Dovolené s motoráčkem KŽC tuto vlečku projel. Vlečka je dosud funkční a využívá se pro nákladní dopravu. Pro jízdu si KŽC objednal vozidla u svého partnerského východoslovenského spolku v Košicích, jež poskytl motoráky 810-626 a 810-450.

Ve Vlachovu došlo během posunu obou vozidel k zajímavé situaci evokující provoz v kdysi funkční dopravně, kde se křižovaly motorové vozy. Jedním takovým snímkem, který dnes nelze vůbec běžně pořídit, vám připomínáme zašlou slávu regionálních drah v Košickém samosprávném kraji.

Foto: Bohumil Augusta