Podlipanský motoráček zahájil sezónu regionálních výletních vlaků

6.6.2010 Pečky

Za účasti náměstka středočeského hejtmana, senátora Marcela Chládka,MBA, starosty města Pečky Milana Urbana, místostarosty Jaroslava Tvrze, ing.Markéty Pošíkové, předsedkyně MAS Podlipansko i dalších představitelů regionu a okolních obcí byl tuto neděli pro letošní sezónu slavnostně a symbolicky pokřtěn tradiční produkt skupiny KŽC, Podlipanský motoráček. Nejen on, ale i všechny další historické motoráčky KŽC, které budou pravidelně brázdit středočeským krajem, se tak dočkaly svého požehnání do nové provozní sezóny 2010.

Jízdní řád pro letošní sezónu zaznamenal změnu v poněkud volnějších jízdních časech, což umožní podtrhnout výletní charakter vlaků a např. i eliminovat vliv občasných provozních obtíží při zejména ranní a dopolední snížené sjízdnosti málo používané lokální trati 013, zarostlé travou, ležící na kolejích. Současně bylo také dosaženo lepších návazností, takže především v koncových stanicích Pečky a Bečváry je od letoška zajištěna maximální přestupní vazba z obou směrů tratí 011 a 014. To se projevilo již hned první den provozu, kdy v Bečvárech jak od Kolína, tak od Ledečka při hromadném sjezdu přistoupila řada cestujících, mimo jiné i 8 zahraničních „šotoušů“, čekajících na možnost podlipanské lokálky projet. Tímto je tedy opětovně podpořeno i síťové začlenění zdejší lokální dráhy.

Asi neřekneme nic nového, že vlaková doprava zejména na trati 013 mezi dopravnami Bošice a Bečváry je v současné době dosti akutně ohrožena z důvodu hrozícího nastartování procesu rušení dráhy s cílovým stavem vytrhání veškerého kolejiva v tomto úseku v horizontu roku 2015. Nevypadá to, že by zde kromě KŽCD byl někdo další, kdo by svým systematickým přístupem měl zájem tuto trať cílevědomě podržet tak, že na ní zavede zcela pravidelnou a relativně hustou osobní dopravu s veřejnou podporou, byť alespoň výletního charakteru. Tedy takovou, která zatím fakticky eliminuje hrozící nebezpečí. To, že zde nadále jezdí historické vlaky, je navzdory negativním snahám některých institucí a celá skupina KŽC spolu s podporou obcí a měst Pečecka, Podlipanska, Kouřimska i Zásmucka bude vší svojí energií a nasazením pokračovat v úsilí o to, aby nám tady „Podlipanka“ vydržela taková, jaká je.

Železnice, či dráha, to jsou zde i motoráčky KŽC, a ty byly vážení čtenáři zachráněny pro Vás a pro Vaší radost. Toto vše je také smysl jejich další existence. Vše děláme ve víře v užitečnost našeho konání, která bude oceněna možná až časem. Teď proto jen chceme, aby lidé mohli příjemně trávit s celými rodinami svůj volný čas v sepjetí se svým krajem. Jsme rádi, že nám zde, na Podlipansku vzniká nová tradice. Věřme, že už nikdy nevyprchá a naše Podlipanské lokálky budou nadále žít dál svým skromným, ale krásným životem.

Odstartování Podlipanského motoráčku není osamocené. Současně se postupně rozjíždí celá flotila středočeských výletních motoráčků, tento víkend konkrétně i Podbrdský a o příštích i Posázavský a Polabský.

Foto: 80