KŽC vlastníkem 830-005 a 830-209

5.2.2020 Praha

KŽC dal šanci dalším vozidlům ř. 830! Motoráky, jejichž osud byl v posledních letech nejistý a do provozu téměř nezasahovaly, skončily u KŽC! Kde jinde jim bude dobře, že? Vhodnou akvizicí KŽC posílil u předmětné řady opravárenskou i provozní základnu.

Považovali jsme za přirozeně odpovědné chování ujmout se vozidel, která vhodně doplní jednu z nosných řad, o něž KŽC pečuje a která aktivně provozuje. Do sbírkového fondu tedy přibyly dva „nové“ motoráky řady M 262 (830). K odkupu těchto vozidel došlo v souvislosti s jejich rozprodejem. Díky odpovědnému přístupu původního vlastníka k předmětným vozidlům, jsou tato v relativně dobrém technickém stavu, což je výhodou při jejich zprovozňování a dílčím opravám, k nimž bude nutno sáhnout.

M 262.0209 (830-209) doplní flotilu provozních „kredenců“. Dílna KŽC vlastními silami dokončila během podzimu a zimy 2020 opravu vozidla a motorák zasáhne znovu do provozu. Vozidlo bude vystavováno na tradiční 830-tkové výkony KŽC Pražského motoráčku, resp. Posázavského nebo Podlipanského motoráčku. Motorák pochází ze Slovenska, po celý svůj provozní život působil v depech Žilina (Čadca, Kralovany) a poté, co vozidlo odkoupila společnost JUMA a nechala ho v ŽOS Vrútky opravit a zprovoznit, byl převezen do Česka. V první dekádě desátých let 21.století zajišťoval občasné výletní vlaky, pak byl zřejmě odstaven mimo provoz. Motorový vůz nakonec pokračuje od roku 2020 ve své životní pouti u KŽC.

Dalším přírůstkem je M 262.005 (830-005), s nímž počítáme pouze náhradní díly a na výzisky součástek potřebných k udržení ostatních vozidel řady 830 v provozu. Motorák pochází ze zdického depa, v němž působil po celý svůj život vyjma krátkého pobytu v Chebu, resp. Českých Budějovicích. Ze Zdic jej jako nejstarší číslo 830 vyskytujících se v Česku odkoupil KHKD, následně motorák putoval k JUMA, kde započaly pokusy o jeho opravu. Nakonec si našel v roce 2020 také cestu ke KŽC. Se zprovozněním vozidla ovšem KŽC už nepočítá.

Poté, co před dvěma lety nešťastnou náhodou shořel 831-117 se stav vozidel, s nimiž počítáme ve flotile, vrátil (rozšířil) na 7, resp.8 „kredenců“.

A na závěr malá statistika řady 830 a 831 u KŽC:

830-005: neprovozní, na náhradní díly

830-056: provozní

830-124: neprovozní, t.č. v dílnách na MVy, se zprovozněním se počítá během 2021

830-180: neprovozní, se zprovozněním se počítá 2021 / 2022

830-209: provozní

831-168: provozní

831-183: neprovozní, se zprovozněním se počítá 2021 / 2022

831-212: provozní