Šenovka: obnova dráhy pokračuje

5.2.2020 Česká Kamenice

Poznáváte ji? Ale ano, to je Šenovka poté, co jsme se do ní roku 2019 „pořádně pustili“!

Období, kdy utichl provoz na lince T1 Kamenický motoráček, využívá KŽC k opravám, k údržbě a k další systematické obnově dráhy. Poslední dva měsíce roku 2019 znamenaly pro Šenovku komplexní obnovu spodního úseku, který jsme mohli financovat díky příspěvku SFDI.

V roce 2019 jsme provedli kompletní výměnu svršku (nové pražce, doštěrkování kolejového lože, odvodnění a podbití). Historicky prvně se na trati objevila podbíječka a dvoucestné bagry. Současně došlo k opravě přejezdové konstrukce v km 0,8, v km 1,6 a v km 1,2. Nejen nové přejezdy, ale souvislá obnova svršku vybraných částí dráhy, kdy se na rovince nově použily prvně v historii betonové pražce namísto dřevěných, pomůže v budoucnu zvýšit traťovou rychlost i zatížení trati. I v jarním období roku 2020 nezahálíme a práce na lokálce pokračují.

Její význam pro turistický ruch i ostatní dopravní obslužnost rok od roku roste a tak práce na opravě regionální dráhy mají čím dál více svůj smysl a opodstatnění pro rozvoj regionu.

 

Aktuality

Rekreáky vyjely, počasí stálo za nic.

Rekreační vlaky vyjedou 23.5.!

Satalická křižování

749-259 po větší dílenské opravě

Podřipák a Kameničák vyjedou 16.5.2020

851-008 na vlečce ČKD Blansko

Podlipanský motoráček

Snad již brzy!

Šenovka: oprava železničního svršku na sklářské lokálce

Šenovka: oprava přejezdu km 1,120

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009