Sezóna „rekreáků KŽC“ 2018 u konce, nová 2019 se blíží.

28.11.2018 Praha

Rok 2018 přinesl významnější zahuštění provozu v segmentu rekreační dopravy na území Prahy a Středočeského kraje a stabilní výkony v rekreační dopravě v Ústeckém a v Libereckém kraji. Vyjely vlaky na tradičních vozebních ramenech, ale přibyly i zcela nové. To vše v podání KŽC a ČD. Podívejme se podrobněji na výkony zajišťované dopravcem KŽC

Posázavský motoráček: v roce 2018 zpravidelnělo provozní období, jezdil každou sobotu a neděli v období rozšířeného rekreačního léta mezi Prahou a Čerčany tzv. dolním pacifikem. Obsazenost vlaku standardně dobrá, z jara a na podzim až vysoká. Soupravu zpravidla motorový vůz M 262 a přípojným Bixem, resp. soupravy ve složení 721 / 749 + Bix + Bix. Rozsah provozu „Posázaváku“ zůstane stejný i v roce 2019 s tím, že vlak 1564 pojede z Prahy až po poledni a vhodně doplní „díru v grafikonu“ na Davli a Jílové, neboť dopoledne je dostatečně velká a kapacitní nabídka „patry“ na vybraných vlacích.

Podlipanský motoráček: provozní období bylo v sobotu a v neděli v roce 2018 zkráceno jen na letní prázdniny, neboť se jedná o produkt, který je určen především pro prázdninové jízdy a víkendovou turistiku na Podlipansku. Na výkonech se střídal motorový vůz 830 s motorákem 810. V roce 2018 se neposledy jezdilo kolečko v ranku ze Zásmuk a do Zásmuk, kde nocoval motorák. V roce 2019 bude rozsah provozu stejný, avšak dojde k otočení tras, protože depo Zásmuky chce SŽDC zbourat pro jeho chátrající stav, namísto drobných oprav. Takže dojde k „otočení“ koleček. Trasy započnou a skončí v Pečkách, motorák udělá 2 kola, v Bečvárech i v Pečkách a i v Bošicích budou vždy přípoje na / od vlaků ČD.

Pražský motoráček: tradiční higlight jezdící každou sobotu a neděli celoročně po pražském semmeringu je tradičně přeplňován v dopoledních hodinách a pořádné pohodlí s možnostmi rozhledů mají cestující až během odpoledních kol, kdy je cestujících ve vlaku teprve optimální množství. Výkony zajišťované motorákem ř. 831/830 zůstávají stejné v roce 2019 stejně jako v roce 2018. Celý podzim roku 2018 jezdil motorák odklonem Prokopským údolím do Zličína „horem“ z důvodu výluky (opravy) semmeringu. V roce 2019 bude semmering nový a zkapacitněný, budou existovat nové zastávky. Avšak stavbaři výluku nestihli a tak je výlukový stav (odklon Prokopským údolím) aktuální až do 18.12.2018.

Rakovnický rychlík: soupravu v roce 2018 tvořila lokomotiva 749 s vozy RBDs a B, často zaskakoval velký hektor ř. 721, občas se na výkon podívaly i vozy Bmx. Rozsah provozu bude v roce 2019 shodný s rozsahem provozu 2018, tj. každou sobotu a neděli v období rozšířeného rekreačního léta, souprava se nezmění. Tradičně plný vlak byl vybrané dny

Kokořínský rychlík: novinka, avšak ne úplná, neboť dříve existoval vlak Kokořínsko, který byl tímto retrorychlíkem nahrazen a překonán, jezdil každou sobotu a neděli v období rozšířeného rekreačního léta, byl turnusově tvořen lokomotivou 749 s vozy BDs a B. Zejména nápor cyklistů dal vlakové četě pořádně zabrat! Pro rok 2019 se nic nezmění.

Podtrosecký rychlík: novinka, jež přišla na svět nečekaně, se ukázala jako efektivní řešení pro turisty. Vlak, spojující oblasti, kde doposud chyběl přímý vlak z Prahy, resp. Mladé Boleslavi propojující zajímavé části Českého ráje, je jednak nejrychlejším spojením Prahy s touto oblastí, druhak se jedná o víkendu o jediný vlak jezdící přes Kněžmost. Překvapivě vysoká frekvence cestujících, a to nejen turistů, ale i místních dojíždějících do / z Prahy do Kněžmostu mile překvapila. Vlak jezdil v roce 2018 od června do září v sobotu a v neděli, nově bude v roce 2019 jezdit každou sobotu a neděli v celém období rozšířeného rekreačního léta a srovná svůj kalendář jízd s ostatními výkony (vlaky). Na výkony byla nasazována souprava 749 + Bmx + Amx. Na tomto řazení vlaku se ani v roce 2019 nic nezmění.

Pošumavský rychlík, resp. Blatenský motoráček: novinka roku 2018, která se moc nepovedla. Z „Pošumaváku“ se více méně z mnoha negativních a paralelně působících důvodů stal spíše Blatenský motoráček, než rychlík spojující metropoli s Volarskem a Vimperskem. A také namísto plánovaného turnusového nasazení vozidla 851-008, které po dílenských opravách nebylo téměř schopno vlastní jízdy, vyrážely po celou sezonu na výkony motoráky 831-117, 212 a 830-056. Zájem o přímé spojení Blatné s Prahou byl (je) obrovský, o frekvenci ve zbylé části nerealizované trasy lze jen domněle usuzovat. Pošumavský rychlík je ve své podobě, jak byl vymyšlen, zrušen. Nicméně kvůli tomu, že se nepodaří pokrýt vlak ani v podobě do Blatné, natož v podobě do Volar finančními prostředky, bude toto spojení po ročním experimentování nakonec opuštěno (zrušeno).

Sázavský motoráček: po letech experimentů s vlaky do Kácova bude konec. Příliš zkomercionalizované pojetí turistického ruchu v Kácově a davy lidí a dlouhodobě klesající úroveň pivovarské hospody kácovského pivovaru jsou stimuly, proč jsme se rozhodli definitivně ukončit provoz do středního Posázaví. Taktéž minimální zájem místních municipalit (podobný případ, jako stál u ukončení provozu Podbrdského motoráčku), výrazné zdražení všeho (nejen kácovského piva v kácovské hospůdce, která táhla nejvíce) kolem turistického ruchu a námitky cestujících, že už to „dávno není, to, co to bývalo, ale je to tam – rozuměj na středním Posázaví – zaměřeno na ždímání peněz z rekreantů a turistů“ nás vedly k tomu předmětné výkony opustit a ukončit vozbu vlaků do Kácova jako neperspektivní.

Podřipský motoráček: provoz v roce 2018 zajišťoval motorák 831-168; vlak jezdil každou sobotu a neděli v období rozšířeného rekreačního léta a tento rozsah provozu zůstane zachován i pro rok 2019 beze změn. V létě byl na delší dobu zasažen provoz linky snižováním rozsahu kolejí v žst. Libochovice a tak musely být v úseku Budyně – Libochovice spoje linky T5 k nemilosti cestujících nahrazovány NAD. Zájem o Podřipák stoupá, lidi díky integraci v systému DUK přibývají a tak má tato linka před sebou další slibnou budoucnost.

Kamenický motoráček: vozidla 801 / 810 se nezmění ani v roce 2018, ani v roce 2019. Pro rok 2019 přibude 1 pár vlaků 2408/2409, aby počet vlaků na trati více vyhovoval rostoucí poptávce cestovního ruchu. Kvůli rostoucí poptávce začnou nově jezdit vlaky i ve všední dny v období červen až září. Na trati byly v roce 2018 opraveny další umělé stavby a pokračovalo se ve výměně pražců a celkové obnově dráhy.

Lužický motoráček: provoz v roce 2018 byl zajišťován motorákem 810-535, které v roce 2018 byl předisponován na provozní pracoviště Česká Kamenice. Vytíženost vlaku slušná a zájem veřejnosti stabilní a tak v roce 2019 bude tento výkon taktéž realizován v letní sezoně každou sobotu o letních prázdninách. Předpokládá se opět nasazení motorového vozu 810-535.

Foto: 673