830-056 obohatila den PID v Čelákovicích

10.9.2018 Čelákovice

Po 1,5 roce odstávky a průběžných oprav motoráku M 262.056 byl tento během léta (zatím dočasně a díky pomoci Jirky Kotase – KPKV Brno) znovu oživen, zprovozněn a tak zasahuje v Praze a okolí do provozu motorák z II. výrobní série. Další motorák II. série je M 262.045, nicméně ten do železničního dění již déle než jednu dekádu nepromlouvá. Jiná vozidla s nízkou střechou nejsou v regionu Prahy (Čech) k dispozici.

IDSK uspořádal druhou zářijovou sobotu velmi zajímavou akci v Čelákovicích: tradiční den PID. K vidění toho bylo mnoho. Mezi Prahou hl.n. a Lysou n.L. pendlovaly soupravy 451-045/451-046 a 141-004+Bpjo, od těchto vlaků a k těmto vlakům navazoval 830-056 do Mochova. Jízdy obohatil parní vlak 475.1 s Baikami. Frekvence do Mochova byla značná, motorák praskal ve švech. Na akci byla k dispozici nová kniha Polabská dráha od ing. Václava Haase.

830-056 pendloval „Mochovy“ a připojil Mochov k železničnímu dění a souprava připomenula i Polabský motoráček, který před 10 lety pomáhal zachraňovat svým provozem regionální dráhu Mochovandu.

Foto: 658