Posázavák centrem zájmu na Pacifiku

27.7.2018 Týnec nad Sázavou

Posázavský motoráček se těší velké oblibě mezi cestujícími. Variabilní soupravy 831 + Bix, resp. 721 / (740 / 749)+ 2x Bixy patří ke klasice, která do Posázaví patří, proto na výkony spěšňáků přednostně nasazujeme ty soupravy, které jsou s dolním pacifikem nerozlučně spjaty.

KŽC má od loňského roku zgenerálkovaný vůz Bix 020-557 (ex Trenčianská Teplá). Velmi nákladná oprava trvala téměř 1 rok a byla dražší, než oprava 749. Ambicí KŽC je prohnat dílnami všechny Bixy tak, aby za pár let existovala v ČR kompletní čtyř vozová bixová souprava, která by se používala za páry, mašiny i motoráky.

Foto: Pavel Hořínek

 

Aktuality

Víkend s motoráčkem na severu Čech

Posázavák – v říjnu pokaždé „jinak“

M 152.0381

Idylka v údolí Berounky

Jak dopadl 9. ročníku v jízdě pákových drezín?

O KŽC píší v Anglii i v Holandsku

Slovenská špecifiká

Podřipák prodlouží provoz

Kdo s koho?

Pod roztockou skálou

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009