R 1578/ R 1579 nepojedou v trase Blatná – Volary

20.6.2018 Volary

Pošumavský rychlík nepojede od červnové změny jízdního řádu 2018 z Blatné do Volar a ukončí svoji jízdu v Blatné.

Nadto došlo mezi Vimperkem a Kubovou Hutí k sesuvu tratě v důsledku přívalových dešťů, takže trať Volary – Vimperk je nesjízdná až do října 2018. Jihočeský kraj oznámil dopravci těsně po uzávěrce červnové změny jízdního řádu, že nemá peníze na provoz rekreační linky v úseku Blatná – Volary a proto musel být vlak ukončen v Blatné. No a aby toho nebylo málo, tak plánované vozidlo 851-008 na výkony nasazeno není, protože jeho oprava proběhla tak nekvalitně, že vozidlo vykazuje fatální závady, které ho na dlouho ihned po jeho převzetí z dílen zneschopněly a není a nebude v letošním roce pravděpodobně provozuschopné. Vozidlo musíme vrátit opravci v rámci záruky, aby je předělal. Takže na výkony bude nasazován motorák ř. 831.

Kumulace těchto „nepříznivých jevů“ vedla dopravce k nutnosti zkrátit vozební rameno, neboť jakékoliv jiné řešení nejeví se nám jako smysluplné.

Víme, že tato informace není pro turistický ruch příznivá.

Foto: 642