Podtrosecký rychlík vyjel a stálo to za to!

6.6.2018 Jičín

Nová linka láká vždy. V případě zavedení novinky - Podtroseckého rychlíku, který spojuje zatím železniční dopravou nespojené části turisticky významných přírodních oblastí to platí dvojnásob.

Souprava ve složení T 478.1006 + RBDs + B + A vyrazila na minutu přesně z Prahy hl.n. První den provozu rychlík mimořádně zastavil v Praze-Kbelích, kde nastoupil „dav“ Kbelanů. Pozvání na protokolární „Podtrosečák“ přijali zástupci objednatelů (IDSK, ROPID) a na palubě vlaku vítal cestující radní pro dopravu Středočeského kraje ing. Petrtýl.

V Kněžmostu čekalo všechny milé přivítání. Místní postavili slavobránu, do níž vjel vlak. Hudba, občerstvení a přivítání místními občany překvapilo nejen běžné cestující, ale i zástupce objednatelů a dopravce. Vedení města v čele s panem strostou Hlávkouv selských lidových krojích přivítalo radního pro dopravu Středočeského kraje ing. Petrtýla a ředitele KŽC Doprava Mgr. Augustu šampáňěm a koláčky. Krátké proslovy pánů Petrtýla, Augusty a Hlávky tak běžným cestujícím i těm zvláštním, kteří přišli v praxi podívat se na nově vytvořený vlak, připomněly, že o rekreační dopravu je obrovský zájem a že ji objednatelé (ROPID, IDSK, město Jičín) pro potřeby oživeného turistického ruchu podporují a to jak mezi cestujícími, tak mezi místními, kteří měli z vlaku radost.

V Sobotce nastoupil místostarosta Jičína ing. Jiřička, který přivítal vlak na území Královehradeckého kraje a okresu Jičín. Ve voze RBDs se otevřel raut a zástupci měst a obcí si vychutnali jídlo i pití pozorujíc majestátnou siluetu hradu Trosky.

Vlak, o jehož smyslu snad nikdo nepochybuje, využilo první den provozu 150 cestujících a proto byla nasazena posílená souprava reagující na očekávanou zvýšenou frekvenci. Bohužel při cestě zpět došlo na 749-006 v žst. Měšice k závažné závadě na spalovacím motoru a stroj se stal neschopným a tak stroj od Kokořínského rychlíku 749-259 stáhl soupravu.

Na výkony jsou plánovány vozy Bmx, které byly pro tento vlak vybrány jako nejvhodnější.

Věříme, že Podtrosecký rychlík se v letošním roce ujme tak, jako se ujaly i ostatní linkyz dílny dopravce KŽC.

Foto: 640

 

Aktuality

Víkend s motoráčkem na severu Čech

Posázavák – v říjnu pokaždé „jinak“

M 152.0381

Idylka v údolí Berounky

Jak dopadl 9. ročníku v jízdě pákových drezín?

O KŽC píší v Anglii i v Holandsku

Slovenská špecifiká

Podřipák prodlouží provoz

Kdo s koho?

Pod roztockou skálou

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009