Klub dopravní historie již patnáctiletý

4.5.2018 Praha

V úterý 17. 4. 2018 v podvečerních hodinách vypravil KŽC Doprava zvláštní historický motorový vlak po pražských spojkách. Motorový vůz s bixovnou vezl na 70 účastníků - dětí, rodičů z Klubu dopravní historie (dále KDH) při DDM Praha 5. Ten den totiž KDH oslavil v salonku na hlavním nádraží svých 15 let činnosti.

Pro nezasvěcené upřesňuji, že do KDH docházejí děti a mládež se zájmem o všechny druhy dopravy, nejen tedy jen o železniční. V salonku si účastníci formou 20 min. projekce připomněli patnáctiletou historii KDH, dále došlo ze strany hostů k pokřtění DVD a slavnostnímu rozkrojení 6 kg dortu. Významní hosté z řad ČD a KŽC Doprava a Pražské paroplavby obdrželi pamětní listy s grafírovanou plaketou připomínající 15 let KDH  jako poděkování za dlouhodobou podporu při rozvíjení programových aktivit KDH.   KŽC celých patnáct let  podporuje činnosti KDH, za což výbor KŽC a další členové spolku kteří pomáhají KDH, zasluhují velké poděkování. Vždyť důležité je, že většina starších členů KDH odchází studovat dopravně zaměřené střední školy se záměrem po studiu nastoupit do pracovních pozic u železničních dopravců či u dopravního podniku. 

Foto: 635

 

Aktuality

Víkend s motoráčkem na severu Čech

Posázavák – v říjnu pokaždé „jinak“

M 152.0381

Idylka v údolí Berounky

Jak dopadl 9. ročníku v jízdě pákových drezín?

O KŽC píší v Anglii i v Holandsku

Slovenská špecifiká

Podřipák prodlouží provoz

Kdo s koho?

Pod roztockou skálou

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009