Kokoříňák zahájil provozní sezonu, Mšeno slavilo

3.4.2018 Mšeno

Rekreační víkendovou dopravu, kterou objednal Středočeský kraj a Praha u dopravce KŽC Doprava, tvoří soubor 7 vlaků, které představují nadregionální vrstvu rychlých spojení Prahy (rychlíky, spěšňáky) s nejzajímavějšími turistickými destinacemi Středočeského kraje. Jedná se o tyto projekty: Rakovnický rychlík, Kokořínský rychlík, Pošumavský rychlík, Podtrosecký rychlík, Pražský motoráček, Posázavský motoráček a Podlipanský motoráček. Vlaky jezdí o víkendech a ve státní svátky. U ČD jsou objednány vlaky: Cyklo Brdy, Cyklo Český Ráj, Cyklohráček a na vybrané „Sázaváky“ jsou nasazovány soupravy s lokomotivami, které se blíží standardu „retro“.

Dne 30. března 2018 se sešli zástupci objednatelů Středočeský kraj (IDSK) a Praha (ROPID, magistrát hl.m.Prahy), zástupci dopravců (ČD, KŽC), starostové Kbel, Satalic, Čakovic, Mělníka a Mšena na pražském hlavním nádraží, kde byl připraven rozjezd 6 vlaků u jednoho nástupiště. A aby byla fotografům připravena zajímavá show při příležitosti zahájení provozu uvedených vlaků, došlo k dohodě všech s výpravčími na hlavním nádraží a vlaky byly poslány k jednomu nástupišti a byly organizovány společné rozjezdy: vlak 1571 (749-259 + B + B), vlak 1572 (749-006 + RBDs + A + B + BDs), vlak 1685 (749-121 + Ds + B + B), vlak 9055 (754-031 namísto plánované 749-107 + 4x Bmo), vlak 1567 (830-180) a vlak 7750 (831-117) spojený s Cyklohráčkem. Kvůli zahoření jednoho z vozů Bmo na vlaku 9055 nedošlo k očekávanému okamžiku rozjezdů „zamráč“, neboť musel být vagon odstaven a jízdní řád byl kvůli tomu „rozházen“.

Protokolárním vlakem byl zvolen Kokořínský rychlík, v jehož čele stanula T 478.1006 již s novými tabulkami, která byla 6 měsíců na důkladné vyvazovací opravě (ČMŽO, KDS). Rychlík mimořádně zastavil v Praze-Kbelích a to v obou směrech, kde do vlaku nastoupilo 30 Kbelanů, kteří si nechtěli nechat ujít zážitek spojený se zavedením nových rekreačních rychlíků jezdících přes Kbely. Po příjezdu do Mšena čekalo na nádraží pro všechny překvapení: vlak byl uvítán místní hudební skupinou (dixi), stánky s občerstvením a přivítání hostů a turistů se ujal starosta Mšena. Po krátkých proslovech byla pokřtěna směrovka vlaků 1572/1573. Na nádraží proběhly oslavy zahájení turistické sezony, VIP hosté se odebrali se starostou na komentovanou prohlídku města a do místní restaurace k zhodnocení výsledků podpory turistického ruchu. V 17:00 se všichni vrátili k vlaku 1573 a ten odvezl první návštěvníky Kokořínska zpět do Prahy.

Povedený den, povedený vlak.

Foto: 630