Provozní sezóna 2018 vlaků KŽC

23.3.2018 Praha

Dlouho očekávanou zprávou pro všechny, kteří sledují železniční dění i mimo linky z Prahy do Ostravy či Bratislavy, je odtajnění provozní sezóny roku 2018 dopravce KŽC Doprava, s.r.o. Dlouho se spekulovalo o podobě výletních nostalgických vlaků. Pravidelná veřejná doprava KŽC asi v nikom pochybnosti nevyvolávala, i když i zde dojde k rozšíření výkonů ve prospěch cestujících jezdící v pracovní dny do zaměstnání, ale diskutovaný byl zejména segment rekreační dopravy, kde dochází od roku 2018 k zásadní transformaci letitého schématu vlaků KŽC do nové podoby.

Jak je známo, ambicí KŽC je všestranná podpora železniční nostalgie a zvýšení prestiže tohoto oboru spočívající v udržení kultury prezentace vozidel na nekomerční bázi nejširší veřejnosti a tím přispívat k dlouhodobému uchování skvostů československého železničního průmyslu. Aby si mohl cestující vybrat k výletu do zajímavých destinací veřejnou dopravu např. v podobě železniční dopravy, a nechat auto doma a užil si výletu, bylo potřeba vyladit nabídku tak, aby byla pro objednatele i pro cestující dostatečně atraktivní. A občasný provoz už tomuto trendu nevyhovoval a tak jsme se pokusili systému rekreační dopravy v Praze a vzdáleném okolí dát jednotný styl.

Zážitkové vlaky vedené nostalgickými vozidly a retro soupravami totiž představují fenomenální zážitek pro cestující. A protože nostalgii děláme s láskou a pokorou k řemeslu železničnímu, tak syntézou všeho je nová zajímavá nabídka rekreační dopravy. Rekreační doprava vedená nostalgickými vozidly je čím dále více oblíbená a veřejností přijímaná. Česká železnice v tomto ohledu ve vybraných krajích prožívá nebývalou renesanci a stává se příkladnou ukázkou ostatním regionům, že retrovlaky lze provozovat systematicky a účelně pro potřeby víkendové dopravy, která ve všech krajích trvale sílí (Praha a Středočeský kraj, meziroční nárůst počtu cestujících o 14 %).

Do roku 2006, dokud nevstoupil na trh KŽC, existovala převážně komerční nostalgie, tj. vlaky, které si vypravovali různí dopravci (většinou spolky) několikrát v roce k vybraným příležitostem; lidé o těchto vlacích příliš nevěděli, protože klientela byla zúžena na pár přátel a věrných toho kterého spolku a protože vlak nebyl součástí ročního jízdního řádu a nikde se neobjevoval, chyběla v něm veřejnost. A tak na poli osvěty a propagace zážitkových vlaků musel pro běžné cestující KŽC odvést pořádný kus práce a přiblížit nostalgické vlaky všem lidem. A v důsledku započetí působení KŽC Doprava na trhu se retrovlaky staly běžnou součástí víkendového provozu v turisticky atraktivních destinacích a ostatní dopravci se inspirovali a nabídku KŽC doplnili.

KŽC tedy změnil kulturu železniční nostalgie a celkově ji zpopularizoval v uplynulém desetiletí tak, že dnes existuje v mnoha krajích segment vlaků, který slouží rekreační dopravě a aktivně se prezentují historická vozidla a soupravy, které tvořily v minulosti významnou část provozu a onu každodennost dnes vybraní dopravci dokážou systematicky provozovat a tím zachraňovat vozidla. Je potěšitelné, že tento nově nastolený trend přijali nejen cestující, ale i moudří objednatelé výkonů, kteří jsou si vědomi kulturně historických souvislostí, které jsou podstatné pro rozvoj turistických destinací v tom či onom kraji.

Proto můžeme s potěšením cestující veřejnosti oznámit, že nově zavedený koncept rekreační dopravy vedené ve stylu retro, které má KŽC pro rok 2018 připravený, již brzy vyjedou. Většina vlaků pojede v režimu rozšířeného rekreačního léta, tj. v sobotu, neděli a státní svátky od Velikonoc do konce října.

Tradiční výkony KŽC v roce 2018

Tradiční vlaky, které již jezdily, rozšíří většinou rozsah svého provozu a pojedou pravidelně.

Rakovnický rychlík spojí Prahu s Křivoklátskem a Rakovnickem a bude jediným přímým víkendovým vlakem mezi hlavním městem a střední Berounkou. Plánované řazení bude 749 + (B pp) + B + RBDs (barový vůz, cyklovůz).

Posázavský motoráček, který pojede v kategorii Spěšný vlak, bude pravidelně jezdit na dolním Pacifiku, jinak v sobotu a jinak v neděli kvůli odlišené přepravní špičce. Doplní nabídku pravidelné víkendové dopravy na dolním Pacifiku. Plánována je souprava 831 + RBix (Bixovna, barový vůz) a v silnější provozní dny v sezoně variantně 721 + Bix + Bix + RBix (Bixovna, barový vůz). Naopak Sázavský motoráček pojede pouze ve vybrané dny v roce z Prahy přes Říčany do Čerčan a dále do Českého Šternberka a Kácova a nebude se zdržovat zdlouhavou cestou dolním Pacifikem. Bohužel trať přes Kácov je ve špatném technickém stavu, takže je otázkou, co s tímto vlakem v budoucnu. SŽDC se zatím k opravě nechystá. Rozdělením vozby na obou ramenech Pacifiku došlo ke zrychlení dvou přepravních proudů, které do sebe nezapadaly. Na výkony je předpokládán motorový vůz řady 831. Posázaví bylo vždy složitým regionem, kde nebylo nikdy moc zřejmé, co si cestující i obce přesně přejí.

Pražský motoráček bude jezdit celoročně o víkendech ve stejném rozsahu provozu, jako dosud, nasazeno bude vozidlo řady 831 příp. 830. Městská linka S34 zůstává v provozu ve stejném rozsahu, jako v předchozích letech; nasazována budou vozidla řady 810 a 010.

Podlipanský motoráček zkrátí období provozu pouze na letní prázdniny, tím dojde k optimálnímu využití náležitostí reagující na stagnující poptávku po tomto výletním vlaku. Nasazeno bude vozidlo řady 830.

Obě linky v Ústeckém kraji, tedy Linka T1 Kamenický motoráček s vozidlem řady 801 a Linka T5 Podřipský motoráček s vozidlem řady 831, jsou zachovány ve stávajícím rozsahu.

Lužický motoráček pojede taktéž beze změn s vozidlem řady 831. Kdo má zájem o svezení se v uvedené trase, tak si v letošním roce pospěšte, neboť další existence tohoto produktu pro další léta je ohrožena. I v roce 2018 bude tento vlak postižen výlukami, takže bude třeba se o jízdě vlaku náležitě předem informovat.

Zrušené vlaky v sezóně 2018

Vlaky, které v letošní provozní sezóně zaniknou jsou Mochovský motoráček, Polabský motoráček a Otavský motoráček. Tyto budou nahrazeny novými vlaky, které budou z části kopírovat trasy těchto vlaků. Tedy dochází spíše k náhradě těchto produktů jinými. Již dříve, kvůli nezájmu regionu, byl zrušen Podbrdský motoráček.

Žhavé novinky 2018

Nové vlaky, které budou zavedeny na doplnění a zpravidelnění systému turistických linek, do sebe integrují přepravní poptávky, které existovaly a nebyla jim dosud vytvořena adekvátní nabídka ze strany dopravců.

Kokořínský rychlík nahradí vlak Kokořínsko. Pojede z Prahy přes Mělník do Mšena, kde budou navázány autobusové spoje do oblasti turistických cílů Kokořínského dolu. Plánovaná je souprava ve složení 749 + B + BDs (cyklo). Vlak bude provozován v sobotu, neděli a státní svátky od Velikonoc do konce října. Nově taktéž vyjede

Podtrosecký rychlík, který spojí Prahu a Mladou Boleslav s oblastí Českého ráje. Vlak pojede nově (a jako jediný o víkendu) přes Kněžmost (Příhrazy-Mužský) a obslouží oblast Sobotecka (Kost), Mladějova (Podtrosecká údolí, Trosky), Libuně (Jinolické rybníky) a Jičína (Prachovské skály). Plánovaná souprava je 749 + Bmx + Amx (cyklo). Vlak pojede o víkendech v hlavní sezoně od června do září. Spoj doplní nabídku ČD (Cyklo Český ráj); každý z vlaků rekreační dopravy pojede do Českého ráje z jiné strany.

Stejně tak obnovujeme přímé spojení Šumavy s Prahou a to přes Kubovu Huť, Vimperk, Strakonice a Blatnou v podobě Pošumavského rychlíku. Vlak obslouží Brdy a doplní nabídku ČD (vlak Cyklo Brdy). Dále vznikne přímé spojení Blatenska s hlavním městem i s Šumavou a hlavně propojí o víkendech oblast Šumavy, která je bez přímého spojení s hlavním městem. Vlak pojede v hlavní turistické sezoně od června do září a plánován je tak, že v sobotu pojede z Prahy do Volar, tedy na Šumavu a v neděli zpět z Šumavy do Prahy, aby sloužil i jako spoj pro výměnu rekreantů. Na vlak je předpokládána řada 851. Tento stroj prošel v letech 2014 - 2018 hlavní vyvazovací opravou.

V okolí Prahy vzniká nová Linka S24 na trati Čelákovice – Mochov, která ve špičkách pracovního dne pomůže s dopravou z Mochova tak, že odlehčí přetížené a přeplněné autobusové lince č. 398, která stojí v kolonách. Železniční stanice Čelákovice bude nově opravena a tak bude linka S24 vhodným a rychlým doplněním ke spojům ČD linky S2 a S22. Na výkony bude nasazován motorák řady 810.

Přepravní a tarifní odbavení

Ve vlacích ve Středičeském kraji bude platit nově tarif Pražské integrované dopravy. V částech tras, kde tento tarif npeplatí, bude platit tarif KŽC Doprava. Jízdenky budou prodávány bez přirážky ve vlaku u průvodčího. Pojede-li cestující např. z Prahy celou trasu, tak buď pojede na Lítačku resp. Opencard a poté naváže jízdenkou u průvodčího, tedy bude odbaven tzv. lomeným jízdným, nebo nemá-li „tramvajenku“, tak si celou trasu koupí u průvodčího ve vlaku bez přirážky.

Ve vlacích na území Ústeckého kraje platí nadále tarif Dopravy Ústeckého kraje a v Lužickém motoráčku platí tarif KŽC Doprava a tarif IDOL.

Závěrem

Stačilo 10 let aktivního působení v oboru a vydobyli jsme si prvenství, respekt i uznání za to, že jsme dokázali znovu vtisknout nostalgickým vlakům prestižní postavení na veřejnosti, vozidla zachránit, opravit a následně jim najít smysluplnou práci a pohnout segmentem nostalgie a rozhýbat stojaté vody retro provozu.

Foto: 628