Ani v zimě se práce na Šenovce nezastavily

26.2.2018 Česká Kamenice

I v zimních měsících makáme na zvelebení technického stavu Šenovky, kterou jsme po Klubu přátel lokálek sdělili v žalostném stavu.

Po opravě vybraných mostků a propustků jsme se pustili do obnovy říms na mostku nad potokem v km 1,1. S nastávajícím jarem bude další umělá stavba obnovena. Náprava škod v důsledku nečinnosti skupiny KPL nám však zabere ještě pár let!

Foto: 624