Nostalgici se sešli v Hradci Králové

21.3.2010 Hradec Králové

Tématům železničního muzejnictví se o víkendu věnovala Mezinárodní konference Železniční muzea, uspořádaná TUDC - SŽDC s. o. na půdě firmy SignalMont s.r.o v Hradci Králové.

Účastníci prezentovali své úsilí a výsledky při záchraně železničních památek, počínaje kolejovými vozidly přes drážní nemovitosti až po sdělovací a zabezpečovací techniku. Na fóru vystoupili zástupci všech předních českých a slovenských subjektů, vážně se zabývajících touto problematickou s výjimkou Národního technického muzea, jehož zástupci se omluvili. Mezi nejsilnější a největší muzejníky patřili ČD - DHV Lužná, KHKD, KŽC, MDC Bratislava, Výtopna Jaroměř, Výtopna Zdice a další.

Během konference došlo k řadě neformálních setkání, při nichž si účastníci vyměňovali své zkušenosti a poznatky z oboru a došlo i k navázání nových, bližších kontaktů mezi nimi. Na závěr firma KŽC Doprava s.r.o. nabídla účastníkům setkání zdarma svezení svým ukázkově opraveným motorovým vozem 830-056 z Hradce Králové do Prahy, což bylo také využito.

Setkání určitě pozitivním způsobem zapůsobilo na získávání respektu a vzájemného porozumění mezi jednotlivými zástupci muzeí a muzejních sbírek, čímž vrchovatě naplnilo svůj účel.

Foto: 62