Nová střecha na nádraží v Kamenickém Šenově

20.12.2017 Kamenický Šenov

Během podzimu 2017 investoval KŽC nemalé finanční prostředky do opravy střechy kamenickošenovského nádraží. Zhoršující se stav vedl management k rozhodnutí zaplatit opravu střechy budovy včetně trámů a opravy dřevěných prvků a okapů.

Práce na opravě střechy nádražní budovy v Kamenickém Šenově proběhly v měsících září až listopad 2017. Předmětem prováděných prací byla především výměna částí dřevěného bednění, oprava kritických částí krovu a ošetření stávajících konstrukcí proti plísním a dřevokazným houbám. Ze střechy byla demontována původní poškozená krytina a nahrazena novou plechovou profilovanou krytinou, včetně nového oplechování a dosazení okapů a okapových svodů. Provedení prací přispělo k tomu, že do budovy nezatéká a dojde tak k zamezení další degradace konstrukce budovy působením nepříznivých klimatických podmínek. Při opravě se navíc zjistil i nevyhovující stav komína, takže došlo k částečnému přezdění.

Věříme, že pro budoucnost bude budova nádraží ve vylepšeném stavu lépe chráněna proti povětrnostním podmínkám a návštěvníkům, kteří se do Kamenického Šenova vydají vlakem, poskytne z části lepší zázemí, než tomu bylo doposud.

Foto: 613

 

Aktuality

Rekreáky vyjely, počasí stálo za nic.

Rekreační vlaky vyjedou 23.5.!

Satalická křižování

749-259 po větší dílenské opravě

Podřipák a Kameničák vyjedou 16.5.2020

851-008 na vlečce ČKD Blansko

Podlipanský motoráček

Snad již brzy!

Šenovka: oprava železničního svršku na sklářské lokálce

Šenovka: oprava přejezdu km 1,120

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009