Severní vítr na Kralicku

14.3.2010 Lichkov

Dlouho očekávaná akce skládající se z několika hlubokých zážitků měla jeden společný jmenovatel: drsné meteorologické podmínky dané letošní tuhou zimou.

Vše začalo poměrně nevinně a harmonicky na točně šumperského depa, kde se představil motorový vůz M 262.056 po absolvování série zimních oprav a úprav. Během několikanásobného otočení motorák na první pohled potěšil nově namontovanými přechodovými můstky s nůžkovými mřížemi, jejichž absence byla v sezóně 2009 malinkým kazem na kráse tohoto vozu.

Následovalo přistavení vozidla na perón a slavnostní odjezd směr Bludov, který symbolizoval začátek letošní motoráčkové sezóny KŽC. Za Bludovem se vůz vydal po trianglu směrem na Hanušovice. Tam dorazil po krátké jízdě a nastala atraktivní fáze, kdy vozidlo zahájilo posun na vlečku do pivovaru Holba. Vjezd se nachází na severním zhlaví, odkud se pokračuje po úvrati jižním směrem. Tato vlečka není již delší dobu využívána a tak průjezd takovéhoto železničního vozidla zde působil poměrně dosti neobvykle. Předem bylo nutno částečně odházet sníh z koleje a upravit jízdní profil. Vlečková kolej za branou pivovaru již není moc dlouhá, nicméně končí na samém nádvoří. Motorový vůz dojel až téměř na zarážedlo a natěšení cestující se několika málo kroky odebrali absolvovat exkurzi do nitra populárního moravského podniku. Její součástí se stala i degustace zde produkovaného lahodného moku a tak u některých účastníků došlo k završení spokojenosti s akcí již velmi záhy po jejím zahájení.

Zbylý čas do odjezdu vlaku strávila část cestujících ještě testováním kvalit zdejší nádražní restaurace. Venku se mezitím velmi ochladilo a za neustálého větru se také trvale rozsněžilo. Brzy došlo k přistavení vozu na odjezdovou kolej a tak nic nebránilo zahájení úžasné noční jízdy lokálkou směrem na Dolní Lipku a Králíky. Okny se nabízel pohled na ubíhající okolí zdejší romantické horské tratě zastřený hustě padajícími vločkami. Po příjezdu na nádraží v Králíkách bylo možné se zvenku pokochat kontrastem intenzivně osvětleného interiéru velkého historického vozu posunujícího po spoře osvětleném a v intenzivním sněhopádu tak trochu ospalém, tichém nádraží.

Ubytování v hotelu na náměstí v Králíkách bylo velmi pohodlné a příjemné. V neděli ráno nepřekvapil pohled na bohatou čerstvou sněhovou pokrývku. Ti, kteří si mysleli, že si projedou lokálku až do Štítů byli částečně zklamáni, neboť byli odkázání na náhradní autobusovou dopravu. Trať za Červenou Vodou až do Štítů byla totiž zavátá sněhem.

Zvláštní vlak se ráno po zasněžené koleji vydal směrem na Lichkov ve chvíli, kdy už byla celá trať 024 (jak se později ukázalo) jinak opuštěná a čekalo se na průjezd pluhu. S tím bylo vykonáno křižování v Dolní Lipce. Typický Hanušovický stroj byl sunut lokomotivou řady 742 a byl připraven k odjezdu do výkonu. Po příjezdu do Lichkova se účastníci akce rozdělili na dvě skupiny. První se vydala mezinárodním vlakem sólo řady 810 s přestupy na další pozoruhodné soupravy PKP zkoumat nejen železniční zajímavosti polského vnitrozemí a druhá navštívila Vojenské muzeum v Králíkách a za krutého větru si prošla oblast pevností předválečného systému vojenského opevnění Československé republiky.

V obou případech šlo o velice zajímavé a intenzivní zážitky a všichni účastníci byli evidentně spokojeni a nabaženi. Po opětovném spojení obou skupin se v 16:54 se zvláštní vlak vydal do cíle své cesty v Čechách.

Foto: 61