Proč zachraňujeme historická vozidla?

4.3.2010 Praha

Rozhodli jsme se jít svojí vlastní cestou. Zatímco poslední fázi parního provozu u nás pamatují z raného dětství již jen někteří třicátníci a starší, tak dobu, kdy se všude na našich lokálkách kolébaly krásné motoráčky, buď malé hurvínky, celé červené, nebo ty větší, čtyřnápravové, lakované dole červeně a nahoře slonovou kostí, si ještě určitě pamatují i mnohem mladší.

Právě tyto stroje včetně svých lehkých přívěsných vagónů v současnosti prožívají své nejhorší chvíle, protože po období několikaletého odstavení jsou právě nyní definitivně hromadně odváženy k sešrotování do hutí. To, co se v současnosti podaří zachránit, to tady budeme do budoucna mít a my v KŽC si toho jsme moc dobře vědomi. Jedná se o neopakovatelnou příležitost.

Chceme tedy nejen relativně starším pamětníkům, ale celé širší skupině železničních obdivovatelů umožnit zavzpomínat si na své vlastní mládí, na ty časy krásné pohody, kdy se vždy někde ze zatáčky u lesa vždy v určitou hodinu zdáli ozvalo dobrotivé zahoukání, pak typické zvuky starých motorů, které dnes už v běžném provozu nikde neuslyšíme, a nakonec projela malebná souprava, která vždy krásně zapadla do přírodní harmonie či venkovského poklidu.

Nemáme v plánu pořádat jen ojedinělé jízdy pro zasvěcenou klientelu. Cílem, za kterým jdeme, je vytvořit reálnou iluzi 50-tých až 80-tých let, tj. pravidelný provoz věrných dobových souprav podle pevně daného jízdního řádu se zaměřením na turisticky a místopisně atraktivní oblasti. Aby se každý, zase jako tehdy, mohl podívat na hodinky a říci si - á, jede to jako obvykle.

Uvědomujeme si velkou společenskou hodnotu udržení našich železničních tradic i v dnešní době a snažíme se lidem nabídnout jejich součást v podobě pravidelného provozu vlaků zejména tzv. „motoráčkové nostalgie“. Tedy toho, na co se v první řadě zaměřujeme. Ale ani na parní vlaky nezapomínáme a na některé tratě je také pravidelně vypravujeme. Udržení jejich provozu je abnormálně technicky a finančně náročné.

Víme, že čas většího docenění těchto aktivit je možná ještě před námi, ale my už nyní nemůžeme se záchranou těchto dnes už skvostných technických unikátů otálet. Zbývají poslední existující exempláře, které je možné ještě udržet a rozhoduje téměř každá chvilka. Několik z nich už jsme nedávno doslova vyrvali z lisů kovošrotů, náročným způsobem vrátili k provozuschopnosti a tím připravili na opětovné nasazení do traťového výkonu.

Třetí rok po sobě vypravujeme na vybraných lokálních tratích historické vlaky pro vaší radost, odpočinek či nostalgické spočinutí. Motorové i parní vlaky pod hlavičkou KŽC uvidíte i na tratích, kde už byl běžný provoz zastaven a tím současně napomáháme i k záchraně oněch tratí. Jako aktivně působící železniční dopravce znemožňujeme jejich vytrhání. Na palubu našich zvláštních vláčků, ať už jedou kdekoliv, zveme každého z Vás, kdo si rád zavzpomíná, kdo chce zažít pohodu třeba v kruhu rodinném s dětmi, s partou a kytarami, na výletě s bicykly nebo jen z prosté lásky k železnici či jako součást poznávání svého blízkého okolí, jeho historie a současnosti.

Foto: 59