„Šestka“ bude poctivá, tak se o ní už nebojte!

31.3.2017 Praha

Dopravce KŽC zařadil dne 30.3.2017 do svého vozového parku zbytnou lokomotivu 749-006, která přestala u národního dopravce plnit svoji funkci. O lokomotivu bude řádně postaráno, stejně tak, jako o její dvě kolegyně, které již ve vozovém parku KŽC z předchozích let má.

Lokomotiva, která celý svůj život strávila ve vršovickém depu a vydržela tam v provozu přes 50 let, je pro KŽC cennou trofejí, která rozšíří fond historických vozidel, neboť jde o poslední stroj ověřovací série, který ve sbírkách KŽC dosud chyběl a proto musel být doplněn, aby sbírka byla kompletní. Lokomotivu v posledních měsících chtěl získat kde kdo a o jejím osudu se spekulovalo na veřejných diskusních fórech více než o jakémkoliv dalším vozidle. Tímto krátkým článkem reagujeme i na všechna tvrzení typu „jedna paní povídala“, že o 006 je a bude dobře postaráno a bude ji v budoucnu možno spatřit na výkonech KŽC a nikde jinde. Tento stroj byl tedy definitivně zachráněn. Jak je dlouhodobě zjevné a zřejmé, záchrana vozidel prostřednictvím KŽC a jejich postupné navracení do pravidelného provozu patří dlouhodobě k ušlechtilým cílům, o něž usilujeme a praxe to dokazuje.

Stručně si připomeňme osud vozidel ověřovací série: 001 a 002 vlastní ČD, DHV Lužná a jsou jako muzejní v depu ve Veselí n.M., resp. Brno; 003 a 005 jsou po nehodách v 80.letech minulého století dávno sešrotované; 004 vlastní ČD, DHV Lužná a je jako muzejní v Lužné u Rakovníka; 006 patří nově KŽC a 007 je t.č. neprovozní a vlastní ji firma Retrolok (spolu s 749-146). Všechny stroje první série jsou řadou 751 vyjma 749-006. I v tom je její muzejní hodnota a unikátnost stroje.

V současné době má KŽC k dispozici 3 vozidla řady 749, resp. 1 vozidlo ověřovací série T 478.1: (T 478.1006), 1 vozidlo 1.série (T 478.1215) a 1 vozidlo 2. řady T 478.2: (T 478.2065). Šestka dočasně zůstane v barevném schématu, který zatím nese, neboť lak na vozidle je dobrý a je škoda jej měnit a projde během jarních měsíců dílnami a získá náležité označení.

Rozměr získání 006 má však další „ozdravný účinek“ pro řadu 749 ČD jako celek a širší společensko-kulturní dimenzi. Díky iniciativě KŽC se vlastně zachránily další 3 zamráči, s nimiž se totiž už nepočítalo. ČD v pražském depu v důsledku odprodeje 006 zprovoznily všechny zbylé stroje řady 749: 107, 121, 264. Počinem odkupu stroje 006, který bude pěkným muzejním kouskem ve sbírkovém fondu vozidel KŽC, jsme dali impuls k obnově a zprovoznění uvedených 3 strojů ČD, které to již „měly málem za sebou“ a nyní budou ještě pár let vykonávat ve službách vršovického depa dobrou práci. I takto je možné vnímat dění kolem „šestky“. Dobrý? Dobrý!

V roce 2017 bude lze spatřit 006 současně se svými kolegyněmi 253 a 259 na výkonech vlaků 1581/1580 a 1563/1562/1564 a na příležitostné vozbě neveřejných nostalgických vlaků. Stroj 253 t.č. prochází vyvazovací opravou, tudíž jeho nasazení do provozu se předpokládá v závěru letošního roku.

Foto: 564