S 34 ve špičce nově s vozy Baafx

24.12.2015 Praha

S platností GVD 2015/2016 začal dopravce KŽC nasazovat vozy ř. Baafx (420, 509) pro posílení kapacity soupravy. Posílené vlaky vyjíždějí z Čakovic v 6:18, 7:26, 8:26 a z Masaryčky v 15:17, 16:17, 17.17, 18:17, 19:17.

Přípojné vozy prošly v dílně KŽC opravou a byly nově opatřeny retrolakem, aby tvořily opticky sourodou soupravu s 810 v polomáčeném schématu.

Pro účely muzejnictví v dalším desetiletí tedy je KŽC schopen dát dohromady čtyřvozovou soupravu „bafíků a orchestrionů“ v původnm polomáčeném nátěru, což se bude hodit pro to které výročí a prezentaci pomalu mizející řady, které vděčíme za existenci a záchranu provozu na stovkách tratí v bývalém Československu.

Tedy i KŽC přispěl na sklonku roku 2015 této idey v podobě záchrany 2 Baffíků

Foto: Michael Mareš

 

Aktuality

Posázavák – v říjnu pokaždé „jinak“

M 152.0381

Idylka v údolí Berounky

Jak dopadl 9. ročníku v jízdě pákových drezín?

O KŽC píší v Anglii i v Holandsku

Slovenská špecifiká

Podřipák prodlouží provoz

Kdo s koho?

Pod roztockou skálou

M 262.0180 a M 152.0535

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009