M 262.0180 se představil v novém atraktivním a neokoukaném laku

29.11.2015 Praha

Znovuzrození 830-180, po jejím odstavení z provozu v roce 2012, se konalo v roce 2014, ovšem bez většího zájmu veřejnosti. Její definitivní comeback mezi jedny z nejkrásnějších vozidel na poli železniční nostalgie se ovšem odehrál až nyní, v roce 2015. 180-tka totiž získala jedinečné barevné schéma, tzv. unifikovaný nátěr typický pro celá 80. a 90. léta 20.století.

Zcela zásadní a velkolepá událost, která byla skryta ve stínu prezentace tzv. moderního, tj. nízkopodlažního vozidla, jež jako řadu 813 II.generace v uplynulých dnech KŽC prezentoval české veřejnosti, se odehrála v životě „kredenců“ událost, kterou lze označit jako ojedinělý počin. Píše se totiž rok 2015!

Motorák byl v roce 2008 odkoupen od BRKS. KŽC tehdy koupilo 830: 056, 180, 193 (tento byl později odprodán Jaromíru Foltýnovi a dnes je vozidlo zchátralé a je z něj, bohužel, totální šrot a nový vlastník vozidla je neznámý). Již v době nákupu na Slovensku nebyla „180“ v dobrém stavu. Ale KŽC šlo o její záchranu. Buď ji koupí KŽC nebo nikdo, tak to vypadalo v roce 2008, kdy jiní zájemci na trhu se teprve rozhlíželi. 180 měla zadřený motor, bourané plechy, topení děravé jako cedník (42 děr), špatný lak a totálně sjetá kola. U KŽC vozidlo prošlo částečnou opravou v dílnách Olpas Moravia v roce 2009, zejména se musely opravit podvozky a motorák dostal vyrobená zcela nová kola, neboť byl „bosý“. V provozu u KŽC jezdil v letech 2010-2012 zejména na Podlipance, Podbrďáku a Lužičáku, občas si střihnul narozeninový vlak jako mimořádný výkon, v roce 2010 zahajoval provoz na znovuobnovené Šenovce, kdy byl nasazen m.j. na jediný přímý rychlík Praha hl.n. – Kamenický Šenov (830-180 + Daak 5323). Jeho stav se rapidně zhoršoval a v roce 2012 musel být odstaven z provozu pro celkovou zchátralost všech funkčních celků, zejména docházelo k míšení vody, nafty a oleje a klesal mazací tlak na klikové hřídeli. I s veškerou péčí, kterou mu KŽC věnoval, jsme ho nedokázali udržet v provozu. Jeho vlastník, KŽC Doprava, rozhodnul v roce 2013 o celkové opravě v podobě vyvazovací GO. Oprava probíhala v roce 2014, kdy výrazně pomohla skutečnost, že došlo k získání finančních prostředků na částečné krytí opravy vozidla z fondu Podpory obnovy historických železničních kolejových vozidel Ministerstva dopravy ČR. Díky této podpoře mohla být v roce 2014 „180“ definitivně opravena a zprovozněna.

I tak však vozidlu něco chybělo. Něco, na co nezbyly peníze. A to byl lak. K čemu by byl zgenerálkovaný motorák bez nového laku! A „180“ měla ze všech vozidel KŽC nejhorší lak (ještě z roku 2000 po poslední GO 830-180 z dob působení v RD Čadca u ŽSR a pak ještě u BRKS, kde taktéž neoplývala žádnou větší péčí).

V roce 2015 jsme se rozhodli inspirovat se námětem Martina Žabky a Milana Hejcmana opatřit vozidlo tzv. červeno-žlutým unifikem s velkým žlutým pruhem kolem celého vozidla a označením ČSD, který se používal v letech 1985-1990. No a tak jsme vozidlo poslali na nový lak.

Nejen pro příznivce řady 830 je tato zpráva významným pozitivním signálem! Je to hlavně důležité poselství pro budoucnost: i v ČR se daří nejen udržovat, ale i pomalu rozšiřovat sbírkový fond provozních historických kolejových vozidel. A to i díky podpoře, kterou tomuto segmentu věnuje Ministerstvo dopravy. Je to zodpovědné chování a správně podaná pomocná ruka. Zůstane zde další významná památka – zástupce ř. 830 III.série, provozní vozidlo, které má šanci nás po provedené GO všechny přežít.

Po 10 letech existence firmy KŽC Doprava a pravidelném provozu začíná přicházet doba, kdy KŽC začíná posílat do generálek ř. 830, která svým technickým stavem dosluhuje a je to na ní znát. Jsme pravděpodobně zatím jediní, kdo tak činí. Existuje dost jiných 830, t.č. neprovozních, čekající na záchranu a nemusely by být dlouhodobě odstavené nebo poslané do kovošrotu? Snad bude mít 830-180 další následovatele. Ta vozidla si to zaslouží.

A příběh M 262.0180 dokazuje, že se znovu u KŽC už napodruhé vrací do života motorák, který to měl už dvakrát v moderní historii spočítaný. Nesouc od roku 2015 nový atraktivní a na železnici dosud opomíjený a chybějící retrolak, již zmíněný „unifik ČSD“, jde jistě o počin chvályhodný. Touto vnější barevnou prezentací přispívá vlastník k zachování pestrosti různých typů provedení laků na vozidlech ř. 830 / 831, jejímiž patrony se KŽC poté, co národní dopravci ČD a ŽSSK tato vozidla vyřadili, stal.

Vozidlo bude nasazeno na běžné výkony, které dopravce KŽC v osobní dopravě zajišťuje.

Foto: Petr Zobal