Víkend s řadou 749 na dolním a středním Pacifiku

3.9.2015 Čerčany

Dne 22.8.2015 z důvodu nutnosti posílit kapacitně soupravy vlaků Posázavský motoráček 1562/1563 a Posázavský motoráček 1568/1569 nasadil dopravce KŽC „velkou soupravy“.

Na dolní Pacifik vyjela T 478.2065 s 2 ypsilony a na střední Pacifik pak T 478.1215 taktéž s 2 ypsilony. Souprava budila zaslouženou pozornost, např. v Českém Šternberku se shromáždilo hejno asi 50 fotografů. Na akci přijeli speciálně i zájezdy železničních fanoušků z Anglie, aby se mohly svézt legendárními zamráčami. České dráhy navíc nasadily na Sp Sázava 749-006 s honeckery, takže předmětný den bylo v okolí Čerčan rušno a živo, jako kdysi.

Podobné tematicky orientované nasazení souprav budeme dělat i do budoucna, neboť jak jsme ověřili, zájem o vozidla ze stáje KŽC je značný.

Foto: 463

 

Aktuality

Posázavák – v říjnu pokaždé „jinak“

M 152.0381

Idylka v údolí Berounky

Jak dopadl 9. ročníku v jízdě pákových drezín?

O KŽC píší v Anglii i v Holandsku

Slovenská špecifiká

Podřipák prodlouží provoz

Kdo s koho?

Pod roztockou skálou

M 262.0180 a M 152.0535

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009