V Bečvárech nám ukradli baterie z vozů Baafx

28.8.2015 Bečváry

Smutná situace. KŽC zachránilo 2 vozy Baafx z důvodu jejich rušení a budoucího využití. Vozy jsme měli v květnu a v červnu odstavené v žst. Bečváry. Byly kompletní. Jenže! Někomu se zachtělo vlastnit dvě kompletní bateriové sady z těchto vozů!

Vozy jsme si nechali za nemalé peníze opravit a nastříkat do polomáčeného retronátěru. K dočasné deponii jsme se rozhodli využít k odstavení žst. Bečváry. Když jsme vozy přistavili na lak, světe div se – v žádném z nich nebyly baterky.

Nešlo asi o náhodný vandalismus, protože baterie byly odborným způsobem demontovány, bateriové propojky citlivě odinstalovány tak, aby nedošlo k jejich poškození. Práce na „debaterizaci vozů 010 s cílem poškodit asi KŽC“ byla provedena odborným způsobem vylučujícím náhodný vandalismus, protože kdyby tomu bylo bývalo jinak, našli bychom vystříhané dráty a poškozené propojky, příp. zcizené zdrže nebo jiné kovové části mající hodnotu. Ale zde šlo cíleně jen o baterky.

Tak schválně, kdepak se pravděpodobně v okrese Kolín dvě kompletní železniční sady baterek ze 2 vozů ř. 010, kompatibilní s jinými vozidly, vyskytnou?

Poctivému nálezci jsme ochotni jednu bateriovou sadu věnovat; budeme rádi, když dostaneme tu druhou zpět. A někdo může mít škodolibou radost, že je KŽC chudší o 150 000 Kč.

Foto: 462