T 478.1215 je na světě

5.6.2015 Praha

Všem příznivcům lokomotiv T 478 sdělujeme, že dnes se na oslavách 30 let KŽC představí veřejnosti zachráněná zamračená T 478.1215 (ex 749-253), kterou KŽC uchránilo před zrušením.

O lokomotivu jsme se snažili ve stylu péče odpovědného vlastníka a muzejníka postarat co nejlépe. Krom potřebných oprav vyřazené lokomotivy jsme tuto oblékli do zcela nového a originálního kabátu, však posuďte sami a přijďte spolu s námi oslavit kulaté výročí existence KŽC.

Tímto důstojným dárkem sobě samým i vám, nejširší železničářské veřejnosti, připomínáme, že velké železniční oslavy právě začínají a máte možnost být u nich.

Foto: 449