Pravidelný provoz vlaků veřejné i neveřejné osobní dopravy dopravce KŽC v roce 2015

10.4.2015 Praha

Rádi bychom všem cestujícím představili končenou podobu provozu všech vlaků určených pro nejširší veřejnost v roce 2015 tak, jak ji u nás různí objednatelé uplatnili.

VEŘEJNÉ VLAKY:

S 34: pravidelný provoz dle zveřejněného JŘ v pracovní dny na trati 070.

Pražský motoráček: pravidelný celoroční víkendový provoz na trati 122 dle zveřejněného JŘ.

Posázavský motoráček: v sobotu o letních prázdninách v trase Lysá – Praha – Čerčany po trati 210; kvůli slabému zájmu o obsluhu úseku středního Posázaví provoz do Kácova pouze vybrané dny o letních prázdninách

Polabský motoráček: vybrané dny v roce (zejména na jaře a na podzim) v trase z Mělníka do Poděbrad s obsluhou Mochova i Milovic, letos zajišťovaný ř. 810 v režimu 0-0-S.

Kokořínský motoráček: vybrané dny v roce (zejména na jaře a na podzim) v nové trase z Lysé nově přes Prahu hl. n. do Jičína přes Český ráj. Z důvodu rekonstrukce trati 076 letos bez zajížďky na Kokořínsko. V části trasy spojen s přímým vozem Polabáku.

Podbrdský motoráček: v neděli o letních prázdninách z Karlštejna do Příbrami po populární Liteňce i navzdory tomu, že sdružení obcí Horymír nemá o turistický produkt zájem (vlak bude zaveden změnou JŘ v červnu), udržel KŽC tento produkt při životě

Podlipanský motoráček: v sobotu a v neděli od června do září 2x denně na tratích 012, 013.

Podřipský motoráček: v sobotu v červnu a v září z důvodu opravy žel. mostu přes Labe v Lovosicích, kde bude na 90 dní vyloučena železniční doprava mezi Žalhosticemi a Lovosicemi. Tradičně po trati 096, 095 a 114.

Středohorský motoráček: v neděli v červnu a v září po trati 113 v závislosti na jízdě Podřipáku; mírné omezení provozu kvůli slabému zájmu v regionu.

Lužický motoráček: každý pátek o letních prázdninách z Kamenického Šenova do Liberce, na vlečku DPLMJ. Návazně jízda historickou tramvají po Liberci. Zájem o jízdu tramvají bude zjišťovat vlakvedoucí při cestě do Liberce a podle zájmu cestujících bude tato jízda objednána nebo odmítnuta.

Kamenický motoráček: každou sobotu a neděli od konce června do začátku září provoz na muzejní železnici č. 901

6. 6. 2015 – oslavy 30 let existence KŽC v Lovosicích: výstava 14 – 16 muzejních vozidel v Lovosicích, zvláštní jízdy, expozice o historii KŽC, Bixovna, kinematovlak – podrobnosti počínaje JŘ a konče nasazením souprav na výkony.

24. 10. – 1210 let Ohře: jízdy zvl. vlaků z Litoměřic města na Litoměřice horn. n. a zpět v rámci městských a regionálních oslav, poprvé v historii přímé vlaky mezi oběma litoměřickými nádražími.

NEVEŘEJNÉ VLAKY – možnost zakoupit si místenku ve výletním zájezdovém vlaku na klíč:

Dovolená s motoráčkem 2015, Tour de Slovakia III.: týdenní zájezd po tratích bez pravidelné železniční dopravy (Velký Krtíš, Dobšinná, Muráň, Slavošovce, uzel Košice) vč. železničních a turistických zajímavostí v Maďarsku (obě úzkokolejky v Miškolci). Bližší informace o programu, cenových variantách zde: Dovolená s motoráčkem. Akce je určena pro ty, kteří chtějí prožít aktivní dovolenou, letos akci pořádáme 15. rokem.

Víkend s motoráčkem 9. -11. 10. 2015, akce Bratislava speciál: 3 denní víkendové projíždění tratí na jižním Slovensku (Kolárovo, Komárno přístav, Komárom, Dunajská Streda, celý uzel Bratislava vč. přístavu atp., Plavecký Mikuláš atp.), nové spojky v uzlu Brno atp. Jde o volný seriál systematického projíždění tratí, spojek a vleček bez pravidelné osobní dopravy. Přihlášky a podrobnosti o programu a cenových variantách zde: Víkend s motoráčkem.

Foto: 439