S 34 jezdí občas i jinak než jen do Čakovic

27.3.2015 Praha

V případě výluk, nehody na trati nebo jiné mimořádnosti, točí dispečeři SŽDC obratové vlaky různě. Např. 5.února se vlaky S 34 točily v Praze-Satalicích.

Na snímku Marka Svobody manipuluje 810 656-9 v žst. Praha-Satalice jako Os 7761 dne 5. 2. 2015 a čeká na svůj obratový výkon.

 

Aktuality

Posázavák – v říjnu pokaždé „jinak“

M 152.0381

Idylka v údolí Berounky

Jak dopadl 9. ročníku v jízdě pákových drezín?

O KŽC píší v Anglii i v Holandsku

Slovenská špecifiká

Podřipák prodlouží provoz

Kdo s koho?

Pod roztockou skálou

M 262.0180 a M 152.0535

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009