Železniční nostalgii v roce 2015 významně obohatíme!

2.3.2015 Praha

Když se KŽC rozhodl před 10 lety, že se pustí do provozování drážní dopravy, měla řada lidí pochybnosti o tom, jestli náhodou snažení KŽC neskončí pořízením jednoho hurvínka M 131.1 a občasným projížděním vleček. Taktéž existovaly obavy, jestli nepodlehneme postupem doby tlakům na odstavování vozidel, jejich vyježdění do dna a následné zneprovoznění vydáme za oběť neschopnosti zajistit přísun finančních prostředků na periodické údržby a opravy, stejně tak, jako pochybnosti o tom, jestli má KŽC jasnou vizi a misi.

Po téměř 10 letech snažení jsme každého přesvědčili o ušlechtilých pohnutkách KŽC a o hodnotách, které vyznáváme. Důsledkem toho je totiž existence pozoruhodné muzejní sbírky 34 (resp. 36, 2 vozidla byla odprodána) provozuschopných vozidel. To samo je skutečností, která svým rozměrem a dosahem nemá u jakékoliv srovnatelné konkurence v Česku ani na Slovensku obdoby.

V trakci 700 a 800 máme poměrně rozsáhlou sbírku muzejních vozidel. Možná jsme někoho zklamali tím, že se nevymezujeme negativně vůči ČD, logicky největšímu nostalgikovi v zemi, ale zato se soustavně soustřeďujeme na tradiční prezentaci značky ČKD, Tatra, Královopolská formou provozu historických vozidel.

Pěstování kvality v oboru a segmentu, kde působíme, je pro nás totiž významnější, než kritika obecného dění na železnici, které stejně ovlivníme jen do jisté míry. Tím, že jsme se nenechali svést na cestu slaboduchých diskusí na různých diskusních fórech a nevěnujeme se železniční novinařině, získali jsme čas na vlastní práci na kvalitě vozového parku, kterým již 10 let soustavně nostalgii obohacujeme.

Těší nás, že rok od roku se nám daří zvyšovat úroveň údržby a oprav nostalgických miláčků, že dokážeme jednou ročně poslat 1 vozidlo do žosky na hlavní vyvazovací opravu. To vše není rozhodně samozřejmé; stačí se rozhlédnout u srovnatelné konkurence a zjistí se, že luxus oprav typu HO nedopřává svým vozidlům rozhodně mnoho novopečených majitelů historických ŽKV.

Toto naše celospolečensky odpovědné chování vede k dlouhodobé udržitelnosti muzejního sbírkového fondu, který vlastníme.

Za uplynulých 10 let se nám podařilo rozšířit povědomí o železniční nostalgii v celé zemi, rozjezdili jsme na tratích bez osobní dopravy pravidelně vlaky mimo základní dopravní obslužnost a vrátili cestující do vlaků tam, kde se už schylovalo k tomu, že železnice končí. A postupně jsme budovali muzejní sbírky historických železničních vozidel, kterých jsou na tři tucty.

A co přinese v tomto ohledu rok 2015? Především si připomeneme 30 let existence značky KŽC na trhu. Pro železniční nostalgii při této příležitosti připravujeme významnou akci – železniční festival, kde představíme formou kavalkády historických vozidel muzejní sbírkotvorný fond vozidel KŽC a při příležitosti tak významného milníku představíme dalších 5, resp. 7 nových zachráněných vozidel. V některé z dalších aktualit představíme podrobnosti. Už nyní se ale můžete těšit na pestré a bohaté zážitky jednoho víkendu, který se stane pro železniční nostalgii v pravdě historickým okamžikem.

Prostě v posledních 10 letech kultivujeme prostředí železniční nostalgie a rok 2015 nebude výjimkou.

Foto: 431