V Praze se projížděly průmyslové vlečky

15.1.2015 Praha

Kroužek městské dopravy objednal jízdu m.v. 810-535 po zajímavých spojkách a tratích v uzlu Praha. Na 60 projíždění chtivých cestujících, příznivců MHD i železnice, se tísnilo v orchestrionu, s nímž se projely m.j. vlečky Letiště Praha, Kovšrot Hostivař, Avia Letňany nebo Cementárna Radotín.

Pro podobné akce je KŽC svým založením a podstatou ideálním partnerem pro každého objednatele. Administrativní zátěž takového projednání projetí vleček je sice značná, ale zkušenosti dopravce s tímto a profesionální součinnost objednatele nakonec vedly ke kýženému cíli a vlečky se projely.

Foto: Martin Žabka

 

Aktuality

Posázavák – v říjnu pokaždé „jinak“

M 152.0381

Idylka v údolí Berounky

Jak dopadl 9. ročníku v jízdě pákových drezín?

O KŽC píší v Anglii i v Holandsku

Slovenská špecifiká

Podřipák prodlouží provoz

Kdo s koho?

Pod roztockou skálou

M 262.0180 a M 152.0535

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009