Znovuzrozený Bix 020 038 - 6

9.10.2012 Nymburk

Železniční nostalgie dostala dne 5.10.2012 další dárek v podobě přírůstku historického vozidla. Byla obohacena o „novostavbu“ vozu Bix, který prošel v nymburských dílnách kompletní rekonstrukcí.

KŽC Doprava dopřála vozidlu určenému k šrotaci další život, když koupila na jaře roku 2012 totálně shnilý a prorezlý vůz Bix, ex depo Klatovy č. Btx 315 (ex 020 -038). Bylo nutné celý vůz znovu postavit. Za tím účelem bylo vozidlo přistaveno na generální rekonstrukci do dílen České lokomotivky s.r.o., která má s renovací historických kolejových vozidel zkušenosti. Bylo nutné vytrhat prohnilé a propadlé podlahy, demontovat všechny okenní rámy a kompletně vyvařit karoserii. Dále se musela vyměnit čela vozu a nově z plechů namodelovat bočnice i čelníky. Všechny okenní rámy jsou nové; nově byly subdodavatelskou gumárenskou firmou vyrobeny i gumy, v nichž okna sedí. Generálku prodělala nejen skříň, okna, podlaha, ale i osvětlení, rozvaděč a ukotvení sedaček. Bylo položeno nové, zelené linoleum. Byly strženy probourané a prohnilé umakarty a nově postaven interiér včetně působivé výmalby stěn blížící se svým stylem historizující podobě, což způsobilo zpříjemnění vizuálního pohodlí cestujících.

KŽC Doprava dlouhodobě investuje nemalé peníze do záchrany železničních vozidel a zajišťuje jejich údržbu a provoz. Tímto počinem jsme opět přispěli k zachování a k záchraně vozidel, která ze dne na den na železnici v nedávné minulosti zmizela. Aktivitu záchrany vozidel ocení především instituce k této činnosti zřízené!

Když se věci dělají poctivě, tak se výsledek práce a dřiny dostaví! Dostavil se výsledek v podobě generální opravy vozu Bix. Nyní jsme s to nabídnout na trh 4x vozovou ucelenou soupravu vozů Bix v polomáčeném nátěru. Tato tažná vozidla lze následně využívat jak v řazení s motoráky, tak v řazení s velkými mašinami.

Tažená vozidla Bix vlastní i jiné subjekty. Rádi bychom, kdyby vyvinuly podobné investiční aktivity za účelem záchrany těchto krásných vozidel. Věřme, že v našem počinu nezůstaneme sami.