Občanské sdružení Boveraclub

18.7.2012 Liberec

Již několik let spolupracuje KŽC Doprava s Bovera klubem při DPM Liberce. Obě fandovské skupiny, tramvajáci z Bovera klubu a železničáři z KŽC, dokážou již čtvrtou sezonu příkladně spolupracovat a tím přinášet cestující veřejnost v ČR ojedinělý produkt – propojení jízd nostalgických vlaků s jízdami historických tramvají. Dovolte nám, abychom vám čtenářům blíže představili Bovera klub.

Základy zájmového občanského sdružení Boveraclub sahají až do r. 1987, kdy vznikl při pobočce ČSVTS v libereckém dopravním podniku Kroužek přátel MHD. V roce 2005 došlo k transformaci na občanské sdružení a podle tramvaje, na které se zpočátku soustředily hlavní aktivity – původně ústeckého vozu č. 78 zvaného Bovera (dle dodavatele elektrické výzbroje), byl zvolen nový název Boveraclub. Náročná renovace této tramvaje se protáhla na většinu 90. let, jedním z motivů pro dokončení byly i oslavy 100. výročí MHD v Ústí n.L. (1999), v rámci kterých Bovera krátce zavítala do svého původního působiště.

Dokončením renovace a zprovozněním Bovery se však aktivity nezastavily, naopak byla přijata nová výzva – zápůjčka a postupné zprovoznění původně jablonecké tramvaje typu 6MT č. 117, coby typické představitelky severočeských tramvajových provozů 50. a 60. let. Práce na voze 6MT byly náročné a znamenaly řadu let brigádnického úsilí členů klubu, byly však nakonec také korunovány úspěchem, završeným získáním „průkazu způsobilosti“ v říjnu roku 2011. Slavnostního křtu nově zprovozněné druhé historické tramvaje v péči Boveraclubu se na státní svátek 28. října 2011 zúčastnila řada významných představitelů, včetně náměstka hejtmana Martina Seppa a předsedy představenstva DPMLJ Romana Šotoly.

Velkou výzvou pro Boveraclub byl a stále je také projekt Centra historie tramvajové dopravy v prostorách bývalých LVT, umožňujících ideální skloubení muzejních a veřejných aktivit v těsném kontaktu s dalšími kulturními atrakcemi – Severočeským muzeem a budoucím sídlem Oblastní galerie v bývalých lázních. Nezbytnými podmínkami pro vznik centra odděleně od dnešní vozovny je pak snadné napojení na tramvajovou síť a získání dotace z městského programu IPRM, dotovaného EU, naopak stimulem je pak budoucí dokončení změny rozchodu tramvajové sítě, které časem vyvolá likvidaci původních kolejí metrového rozchodu v jediné tramvajové vozovně.

Dokončením 6MT se nezastavily ani renovační aktivity, po dvou motorových již došlo i na vlečný tramvajový vůz, zvaný „plecháč“, který vytvoří spolu s 6MT typickou soupravu 50. let 20. století. Optimisté věří, že se renovaci „plecháče“ podaří dokončit k výročí 40 let od ukončení provozu dvounápravových tramvají příští rok.

Od loňského roku se aktivně rozvíjí i aktivity směrem k našim nejmenším – byl založen kroužek mladých dopraváčků, jehož cílem je nejen vychovat nezbytný dorost pro činnost klubu, ale i obecně zvýšit povědomost o technických památkách a podnítit zájem o technické obory, protože bez šikovných rukou by bylo stále obtížnější zachraňovat další technické unikáty. Pro ty starší je už pro letošní léto připraven program letních pobytových brigád pro zájemce z řad mládeže z celé republiky a zájem je i ze zahraničí.

V letošním roce se pak záběr činnosti Boveraclubu rozšířil i na autobusy, neboť i v tomto směru je u nás co dohánět, v Liberci dosud scházel historický autobus. Protože však získat i na pohled veterána připomínající autobus není tak snadné, padla volba na dosluhující Karosy ř.700, neboť i ty již zanedlouho budou patřit historii. Po mnoho let nejrozšířenější typ autobusu u nás tak bude nyní zastupovat do původního stavu uvedená Karosa B732 č. 317, jejíž slavnostní křest v původním červeno-bílém laku se uskutečnil letos 1. června.

I v oblasti tramvajových vozidel nelze zapomínat na typy, které brzy doslouží, v mnoha městech ČR již mají historické tramvaje řady T, v Liberci je prvním kandidátem typ T2R, tramvaj která již v podobě typu T2 v Liberci jednou dosloužila (v r. 1988), aby se pak v mírně inovované podobě v 90. letech ještě vrátila (převzaté vozy z Ostravy) pro překlenutí dočasného nedostatku novějšího typu T3. Zájem však míří i naopak mnohem dále do historie – dlouhodobými cíli je renovace nákladního tramvajového vagónku a zejména pak stavba repliky první liberecké tramvaje, podnikány jsou kroky k postupnému získání nezbytných komponentů.

Protože je cílem činnosti Boveraclubu tramvajové a další unikáty nejen zachraňovat, ale i připomínat jimi technický um našich předků, pořádá klub řadu příležitostných jízd, jak pro veřejnost (např. o státních svátcích a výročích), tak i na objednávku (např. svatební či narozeninové jízdy, jízdy pro zájmové kluby z ČR i zahraničí). Provázeno je to také publikační činností – členové se podíleli jak na vydání série publikací o jednotlivých řadách tramvajových vozidel, tak i sad pohledů libereckých a jabloneckých tramvají.

Nárazovou, ale velmi kreativní a inspirující činností je pak pořádání výstav při různých příležitostech, za všechny možno jmenovat dvě největší z poslední doby – loňskou výstavu v nákupním centru Fórum a letošní ve vestibulu krajského úřadu, zaměřenou na tramvaje vyrobené v České Lípě.

Pro prezentaci činnosti jsou využívány moderní komunikační prostředky – především webová doména (www.boveraclub.com) a intenzivně je využívána a pravidelně naplňována i stránka na Facebooku (http://www.facebook.com/pages/Boveraclub/238727429507791).

Foto: 261