Pokračuje pravidelná údržba traťové koleje

25.4.2012 Kamenický Šenov

S příchodem pěkného počasí se rozeběhla už od podzimu připravovaná výměna pražců na Sklářské lokálce. Tentokrát jsme se zaměřili na asi 200 metrů dlouhý úsek mezi přejezdem hlavní silnice I/13 a nádražím v Kamenickém Šenově. Podle dostupných informací se na něj nesáhlo od roku 1986. Kromě pražců v počtu cca 200 ks dojde také k doplnění drobného kolejiva a zaštěrkování. Opravy tím nekončí a během nadcházející sezóny budou postupně navazovat další práce.

Pravidelně se opakující, náročné opravy kolejového svršku děláme jako výraz podpory turistickému ruchu v širším okolí Kamenicko - Šenovské lokálky. Snažíme se zdůraznit její muzejní charakter, protože tato šťastná trať jako jedna z mála dostala do vínku výsadu, že je jí dovoleno tu zůstat, a sloužit k radosti lidí. To je koncept, který prosazujeme i v případech několika dalších hezkých lokálek, které jsou ohroženy nepromyšlenou státní politikou likvidace sítě regionálních drah. Maximálně se snažíme klást špatné politice překážky a chránit železnici i jako součást české kultury, krajiny, historie a přítomnosti. Obnovená traťová kolej přinese lepší technické parametry, zvýší bezpečnost a pohodlí zejména cestujícím a výletníkům z Kamenického Šenova a České Kamenice, odkud se jich rekrutuje zatím nejvíc.

Foto: 236