Historické vlaky se sjedou pod Říp

4.4.2012 Straškov

U příležitosti svátku svatého Jiří, tradičního konání Řipské pouti v Krabčicích (přímo na úpatí hory Říp) a slavnostního zahájení 16. sezóny Železničního muzea v městečku Zlonice, vyjede v sobotu dne 21. dubna 2012 na Podřipsku větší počet zvlášť vypravených historických výletních vlaků v motorové a parní trakci. Aktivity železniční nostalgie mají o tomto datu ve zdejším regionu již několikaletou tradici, ale letos se bude jednat skutečně o nejrozsáhlejší akci svého druhu.

Ještě loni hrozilo, že se historické vlaky do okolí Řípu a do Zlonic za rok již nevrátí. Naštěstí pro železnici se situace vyvinula jinak a tak se i letos budeme moci těšit na jízdy několika vlaků, tvořených muzejními soupravami, i na vděčné výhledy staženým oknem na 459 metrů vysokou, mýtickou horu, vystupující z úrodných rovin okolní české země. Vedle každoročně tradičního parního vlaku Svatý Jiří, který v čele se čtyřkolákem z Prahy Bráníka do Zlonic vypravují České dráhy, se organizace dalších jízd historických výletních vlaků letos oficiálně ujal dopravce KŽC Doprava. Ten má v této činnosti již své zkušenosti a obdobné vlaky provozuje na více místech republiky ve víceméně pravidelném režimu. KŽC Doprava byl letos zvolen, coby zavedený dopravce nostalgických vlaků, na výslovné přání objednatele. Ten se rozhodl vsadit na osvědčenou kartu.

Takže letos motorová nostalgie nejenom, že opět vyjede, ale navíc i nemalou měrou posílí. Budou zavedeny hned dva zvláštní, osobní motorové vlaky, z nichž každý ve dvou párech projede podstatnou část sítě regionálních drah v širokém prostoru mezi řekami Vltavou, Labem a Ohří. Není bez zajímavosti, že podle romantické pověsti právě zde našel Praotec Čech a jeho slovanský kmen svoji zemi zaslíbenou. Vladyka prý tehdy prohlásil, že zdejší kraj mlékem a strdím oplývá a proto již nemá smysl dál se trmáceti. Jsme rádi, že je tomu tak dodnes, ale zpět k železnici: Historické vlaky dostaly jméno Roudnický a Zlonický motoráček a budou se v bájném prostoru nepřetržitě pohybovat od rána až do odpoledne.

Zlonický motoráček pojede ve dvou párech z Roudnice nad Labem přes Straškov a Zlonice do Loun a zpět. Roudnický motoráček vyjede ráno z Roudnice spojen se Zlonickým do Straškova a poté přes Vraňany do Lužce nad Vltavou. Dále pak zpět do Straškova s pokračováním do Zlonic a zpět do Roudnice. Odpolední pár se bude od dopoledního lišit pouze tím, že návštěva Zlonic bude předcházet zájezdu do Lužce. Na závěr dne se oba vlaky v pro úsek Straškov - Roudnice spojí opět do jedné soupravy.

Na těchto netradičních výkonech budou v akci k vidění historické motorové vozy řady M 286.1 (na čele Zlonického motoráčku) a M 262.1 (jako Roudnický motoráček). Souprava Zlonického motoráčku se bude vedle krokodýla skládat i ze dvou přípojných vozů řady Bix, z nichž jeden, nedávno zrekonstruované Bixeum, obsahuje expozici, zaměřenou na turistické zajímavosti a historii železniční dopravy na lokálkách Podřipska. Jízdní řád na celou sobotu naleznete v celostátním knižním vydání SŽDC a nebo zde.

Srdečně zveme všechny zájemce k účasti na jízdách zajímavých motorových vlaků v rozkvetlé jarní přírodě. Zdejší lokálky ještě rozhodně nemají do budoucna své „jisté“ a tak se 21. dubna skýtá skutečně skvělá příležitost k nevšedním zážitkům. Ve vlacích bude zajištěna možnost občerstvení. Akce je ideální pro rodiče s dětmi, pro turisty a vlastivědce, i pro železniční nadšence a historiky. Jízdenky se budou prodávat ve vlaku. Železniční muzeum Zlonice vedle návštěvy své expozice v městské části Lisovice připravilo okružní jízdy legendárním autobusem ŠL 11 mezi muzeem, památníkem A. Dvořáka a nádražím. Uvnitř prostor muzea se mohou děti i dospělí svést na malodráze, či třeba pozoruhodným vozidlem Multicar M 21.

Foto: 229