Právo musí platit i v muzejnictví

28.1.2012 Praha

Právnická osoba KŽC, s.r.o., jako poškozený na straně jedné, a někteří příznivci a někteří členové bývalého, dnes již zaniklého o.s. Klubu přátel lokálky (KPL) na straně druhé, se sešli u soudního přelíčení ve věci neoprávněného užívání dvou historických nákladních vagónů řady Ztr a Pt. Po pěti letech vyšetřování vynesl dne 31. května 2011 obvodní soud pro Prahu 6 rozsudek, kterým určil, že vozidla právoplatně patří poškozené a tedy oprávněné straně, společnosti KŽC. Strana povinná je zabavila a užívala neoprávněně, a tedy je musela neprodleně vydat zpět.

Soud straně oprávněné přiznal také náhradu soudních poplatků, neboť od počátku bylo zřejmé, že hra, kterou v této věci někteří lidé okolo bývalého KPL sehráli, nebyla čistá. Rádi bychom přinášeli jen samé pozitivní informace, ale je třeba si také umět říct jisté historické skutečnosti, které dokreslují širší kontext a uvádějí řadu rozšířených chimér na pravou míru. Právě skupina zmíněných osob, které u této kauzy stály, totiž veřejnosti něco dost podstatného zatajila. Asi jí hodně vadilo, že se KŽC nesmířil s údělem poškozeného a uplatnil svůj nárok právní cestou. Výsledkem byla značně pomlouvačná kampaň, kterou vůči KŽC rozpoutaly, a na níž se časem nabalily i některé další fyzické osoby, které se nedokázaly smířit se současným právním stavem a se slušnou kondicí a perspektivou provozované lokálky na severu Čech. Bohužel existují lidé, kteří dodnes argumentům této unfér vyvolané kampaně věří. Právo však tentokrát jednoznačně ukázalo, že parta kolem Kikyna a dalších fyzických osob, napojených na bývalý spolek KPL, jednala nekale s cílem poškodit vlastnické právo cizí osoby. Některé fyzické osoby se spolkem spřátelené, se stále pohybují na železnici. Ty z nich, které se do kauzy zapletly, teď mají na krku pěkný kus pořádné ostudy.

O co šlo? KŽC, s.r.o. v roce 2005 odkoupil od společnosti ČSD, s.r.o. dva historické nákladní vozy, původně deponované v žst. Kamenický Šenov. Jedná se o lehké, dvounápravové vozy z období let 1911-1917, jeden skříňový a druhý plošinový. V roce 2008, když bývalý KPL odstěhovával různé věci pryč z Kamenického Šenova, sebral tento spolek i tyto dva vagóny, ač na to v žádném případě neměl nárok. Nebyly zkrátka jeho majetkem. Jejich vlastníkem, jak soud nyní potvrdil, byla a je společnost KŽC. Dopravce Společnost železniční výtopna Jaroměř je tehdy z Kamenického Šenova jednoduše odvezl a odstavil je na vlečce v Rychnově u Jaroměře a v Jaroměři. KŽC se po celou dobu s tehdy ještě existujícím Klubem přátel lokálky ve věci vydání neoprávněně zadržovaného a užívaného majetku snažil navázat kontakt. Ten však jakoukoliv komunikaci odmítal a z neznámého důvodu si myslel, že vozy jsou jeho. Některé osoby z okruhu bývalého KPL si brzy uvědomily, že hraní si na mrtvého brouka asi nepřinese kýžený účinek. Když jim někdo poradil, že pro udržení vozů i zejména pro beztrestné vyváznutí z různých dalších průšvihů bude lepší, když občanské sdružení raději zanikne, tak také raději zaniklo. A vozy KŽC? Ty si rozdělily právě ony různé fyzické osoby.

Původní soudní líčení díky zániku povinné strany v podobě o.s. Klubu přátel lokálky skončilo do ztracena, ale právní kauza nikoliv. Soud pokračoval dál, akorát protistranou KŽC se tentokrát staly zmíněné fyzické osoby. Ty se sice domáhaly vlastnického práva, avšak jejich snaha byla neopodstatněná, neoprávněná a z hlediska průchodu spravedlnosti čistočistě marná. Výrokem soudu byla vlastnická práva k vozidlům jednoznačně potvrzena vůči jejich majiteli. Po vlastním rozsudku a nabytí jeho právní moci povinná strana KŽC fyzicky vydala nejprve jen vůz Ztr. Ten do Lysé nad Labem přivezl už dopravce MBM Rail. Po několikerých urgencích byl stranou povinnou vydán nakonec i vůz druhý, řady Pt. Ten do Lysé dorazil těsně před vypršením lhůty pro vydání vozu, dne 30. 12. 2011.

KŽC nabídl straně povinné určitou velkorysost v podobě odpuštění 50% soudních poplatků v případě, že budou vozidla vydána v nepoškozeném stavu, odpovídajícím roku 2005 (kdy byla neoprávněně zabavena). Bylo to preventivní opatření v zájmu zachování historické hodnoty dotyčných předmětů. Někteří členové ex-KPL totiž už jednou na nádraží v Kamenickém Šenově, resp. v prostorách, kde se nacházelo železniční muzeum lokálky, nechvalně ukázali, jakou dokážou způsobit spoušť, když opouštějí movité, či nemovité věci. Vagóny byly nakonec předány v neporušeném stavu. Naštěstí se tedy coby rukojmí nestaly obětí soudních tahanic a tak KŽC mohl splnit svůj slib.

Vozy se nyní dočkají údržby, vyčištění, drobných oprav, doplnění dřevěných podlah a nátěrů. Poté budou k vidění na různých železničních akcích a oslavách, příp. v soupravách pro filmaře či fotografy.

Připojujeme scan rozsudku obvodního soudu v Praze 6. Aby se nemusely dotyčné osoby stydět, zakryli jsme jména viníků.

Foto: 217