Představitel KŽC navštívil Armádu spásy

20.12.2011 Praha

Potěšit, zaujmout a povzbudit staré, smutné lidi, kteří na tomto světě zůstali bez svých blízkých, nebo úplně vytrženi ze společenských kontaktů, bylo smyslem těsně předadventní návštěvy Mgr. Bohumila Augusty v Komunitním centru Armády spásy v Praze 3 na Žižkově. Ředitel dopravní společnosti se svojí přednáškou zaměřil na roli železniční nostalgie v dnešní postmoderní společnosti. Připomenul například smysl záchrany historických kolejových vozidel, jejich oprav, pokračující údržbu a opětovné zapojení veteránů do běžného života na dráze.

Pozornost zaměřil také na aktuální otázky, spojené s nepromyšleností současných snah o rušení lokálních tratí. Konkrétní věcná témata se prolínala s obecnou úlohou železnice jako něčeho neuvěřitelně důmyslného, co nám zde s důvěrou přenechali naši technicky zdatní a pracovití předkové. Něčeho, co bychom měli my umět správně vnímat a uvědomovat si svojí úlohu, ba dokonce povinnost v jejich díle kontinuálně pokračovat a systematicky je rozvíjet. Nejen modernizovat, ale tam, kde se nějaká část celku zdánlivě přežila, jí hned nezničit, ale ponechat prostor pro vyhledání a nalezení jejího nového, atraktivního uplatnění. Mít představivost a být schopen se pro takové ideály osobně obětovat. Neváhat je zhmotnit tak, aby se z toho mohl stát třeba i zcela nový druh podnikatelské činnosti.

Všechna zmíněná témata se mezi posluchači setkala s neobyčejným zájmem a byla jim spontánně vyjádřena hluboká podpora. Po skončení přednášky ještě dlouho probíhala otevřená diskuse. Někteří posluchači byli do tématu natolik vtaženi, že přicházeli nejen s podporou, ale i s vlastními nápady a podněty. Slova, která byla na humanitárním setkání před seniory pronesena, lidi bezesporu dojala. Bylo to možná proto, že vycítili jakousi paralelu i sami vůči sobě. Pojmy, jako je třeba smysl a správnost nekončícího procesu hledání úcty k minulosti, snahy o smysluplné zapojení něčeho, co ještě nedosloužilo, zpět do plnohodnotného života, je nemohly osobně nepovzbudit. Na závěr setkání Mgr. Augusta rozdal nadšeným zájemcům volné jízdenky na historické vlaky železniční nostalgie a poděkoval za přátelské přijetí.

 

Aktuality

Provoz KŽC (koronavirus)

Rekreační rychlíky 2020 – kdy vyjedou?

Krokodýl na Liteňce

Provozní sezona KŽC 2020

Zahájení rekreačních rychlíků se blíží

749-006 na výletě na Šumavě

Nejmodernější motoráky v ČR brázdí Prahu přesně 1 rok

Rádia GSM-R do vozidel KŽC

Šenovka: obnova dráhy pokračuje

Vozidla KŽC na Bechyňce

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009