Několik zamyšlení nad dopravní cestou

27.11.2011 Praha

Právě nyní, kdy sledujeme úřednickou likvidaci tratí lokálního významu, se ukazuje, jak přežitá je současná koncepce, kdy veškerou železniční dopravní cestu spravuje jedna organizace. Celostátní organizace, pro kterou jsou lokálky úplně na okraji zájmu. Padl původní smysl, aby právě tím, že je celostátní, vznikla garance udržení síťové celistvosti. Dráhy by proto dle našeho názoru měly začít spravovat instituce, zřízené kraji. Ne, že by ty oplývaly penězi na velkou údržbu, ale přinejmenším by tratě přestaly být „pod jejich rozlišovací úrovní“.

Ne-li hlavní tratě, tak přinejmenším ty lokální by měly spadat pod správu krajských úřadů tak, jako spadají třeba silnice II. a III. třídy. Kraje se sice jak známo potýkají s nedostatkem finančních prostředků, ale v případě lokálních drah je vlastně jedno, jestli mají prostředky proudit ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) do špatně hospodařící a neakceschopné celostátní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), nebo přímo krajům, na nichž leží tíže skutečné zodpovědnosti.

SŽDC se svým macešským vztahem ke vzdáleným lokálkám definitivně diskvalifikovala z pozice důvěryhodné instituce, která má plnit roli garanta provozuschopnosti železniční sítě jako komplexu a ne jen jejího torza. Naopak například České dráhy nasazením svých moderních nových vozidel dokazují, že to myslí s železnicí u nás opravdu vážně a také se chtějí stát garantem její budoucí prosperity. Kdyby stát (myšlena SŽDC) dokázal taky takhle přemýšlet a hospodařit, držet krok s dobou a lokální tratě udržovat v dobrém stavu, kdyby dokázal například přemísťováním zastávek pro lepší dostupnost obyvatelstvu, nastartovat a iniciovat poptávku po železniční dopravě, jistě by ona deklarovaná „prodělečnost“ nemusela existovat. Ani kraje by pak nebyly nuceny sahat po paralelně dotovaných autobusových spojích a s nabídkou slušných služeb na železnici by se stimulovala i opakovaná, stupňující se poptávka po ní.

Proč se SŽDC místo toho snaží vlakové zastávky bez náhrady likvidovat? Zcela nepochopitelné. Proč se nepostará o potenciál železnice v oblasti nabídky dokonalé síťovosti a místo toho se vydala cestou degrese? Proč se přestala aktivně sama od sebe zasazovat o napojování podniků na vlečky, kontejnerová překladiště atd., a preferovat volnou soutěž všech dopravců? Proč se na koridorech likvidují staniční koleje pro nákladní vlaky? Ano, nečinnost SŽDC se týká nejen osobní, ale i nákladní dopravy! I ta si s touto svéráznou státní organizací nyní prožívá své peklo. Poslední příklad je možné vidět ve stanici Bystřice u Benešova, kde SŽDC sama od sebe nevytvořila napojení koridoru na místní velký terminál vykládky uhlí s ročním obratem cca 10 tisíc tun, což by v přepočtu znamenalo asi 1600 kamiónů, naplněných uhlím na našich silnicích navíc.

Diskutuje se u nás například o tom, že některé silnice III. třídy nejsou ziskové? Vždyť je spousta takových silnic, které spojují jednotlivé vesničky. Ať někdo tvrdí, že čtyři traktory, dva autobusy, jedna avie a 15 osobních aut za den v každém směru jsou rentabilní. Notabene když vůbec nejsou na těchto silnicích zpoplatněny! Jak vypadá zimní a letní údržba na takovýchto komunikacích? Jak jsou na tom s vyhověním své normě? Jak vlastně jsme zde na tom vlastně s bezpečností a ochranou lidského života? S nevyhovující šířkou vozovek, s nepřehlednými a špatně klopenými zatáčkami, s utrhnutými krajnicemi či čtvrtmetrovými výmoly a nekvalitně provedenými flastry? Je stav vyasfaltované dopravní cesty, který nevyhovuje vůbec žádné normě, na rozdíl od železnice normální?

Železnice je přece taky plnohodnotná dopravní cesta! Stejně jako silnice. Jen kdyby stát chtěl. Vezmeme-li to do důsledků, tak by kraje měly: Za prvé zpoplatnit použití těchto silnic a za druhé otevřeně je prohlašovat z větší části za nerentabilní a místo asfaltek tam zavést polní cesty s dřevěnými kůly přes propustky. Silnice II. a III. tříd se v tichosti dotují, nezpoplatňují se a udržují se mnohdy v lepším relativním stavu, než leckteré spojnicové meziregionální železniční tratě. A to stát chce tvrdit, že je efektivní, nota bene přes organizace ŘSD či SŽDC?

Foto: 202