2012: Na severu s velkými změnami

15.8.2011 Litoměřice

V letošní sezóně železniční nostalgie spatřil světlo světa nový, pravidelně jezdící historický vlak - Podřipský motoráček. Jeho zrození předcházela složitá jednání za účelem vytvoření podpory na úrovni institucí, zabývajících se rozvojem a integrací turistického a cestovního ruchu v okolí Roudnice, Litoměřic a dalších center zdejšího kraje včetně přilehlých mikroregionů. Zezačátku bylo otázkou, jak nová nabídka osloví lidi, ochotné cestovat a trávit čas v historických vlacích. Dosavadní zkušenost předčila očekávání jak dopravce, tak objednatelů.

Zájem občanů a turistů o neobvyklou železniční dopravu se v dosavadním průběhu sezóny ukazuje jako více, než slušný. Vlaky lámou rekordy a soustavně jezdí plné lidí. Průměrná momentální obsazenost se pohybuje okolo 50-55 lidí na vlak, což je na horní hranici kapacity sólově řazeného vozu řad 830/831 pro sedící cestující. V červenci 2011 se na vozbě podílel historický motorový vůz číslo 830.056, v srpnu to byl pro změnu 831.168. Jeden vůz již není pohodlně dostačující. Lidé jezdí ze všech stanic a zastávek a na nádražích je neobyčejně rušno. Vlaky postupně přestávají být neobvyklé a začínají opět plnit i chybějící funkci dopravní obslužnosti. Pro velký zájem jak místních obyvatel, tak fanoušků jízd historických vlaků malebným krajem pod Českým středohořím půjdeme tomuto trendu naproti a od roku 2012 dozná vozba Podřipského motoráčku nemalých změn.

Rozhodli jsme se, že již v příští sezóně nabídneme řadu novinek, které se budou týkat nejen Podřipského motoráčku, ale celkové koordinace železniční dopravy nostalgickými vozidly v širším okolí. Dojde k významnému rozšíření provozu. V sobotu bude Podřipský motoráček jezdit v alternaci z Libochovic do Loun, kde nabídka turisticky pravidelné a přijatelné dopravy dosud zcela chybí, v neděli bude jezdit nadále do Litoměřic horního nádraží. Na trati v úseku Čížkovice – Litoměřice jezdí v létě také historické vlaky Švestkové dráhy, takže nebude nutné jezdit v podobných časových polohách po oba dva dny za sebou. I nadále však bude docházet k setkávání 2 historických motoráků z 50. let v Litoměřicích na horním nádraží, a to vždy v neděli. Již letos v srpnu se tam pravidelně potkávají bývalé kolegyně řady 831 z klatovského depa s vzácně po sobě jdoucími inventárními čísly 167 a 168. Na fotografii, kterou přebíráme z K-reportu (Škoda_7_tr), je vidět moment setkání obou vozů na tomto nádraží (názor na jejich současný vnější vzhled si může udělat každý sám).

Protože letošní zájem o Podřipský motoráček je opravdu veliký a frekvence neutuchá, budeme zde v roce 2012 pravidelně nasazovat i čtyřnápravový přívěsný vůz řady Bix. Ten sem bude trvale předisponován z depa v Lysé nad Labem. Vyhoví nárokům cestujících na pohodlí a prostor a svým vnějším barevným schématem vhodně doplní vůz motorový. Vznikne klasicky romantická motorová souprava, jaká byla v Československu k vidění téměř všude po celá šedesátá až devadesátá léta. Potěší lidské oko a jistě i objektiv fotonadšence.

Kvalitativní změny v nabídce Podřipského motoráčku však není všechno, co nový jízdní řád v turistické sezoně 2012 nabídne. Schopnost organizace veřejných turistických vlaků je spojena s odpovědností, kterou si dopravce KŽC Doprava uvědomuje ve velmi širokém slova smyslu. Jde nejen o jednotlivý nostalgický zážitek z jednoho momentu jízdy historickým vlakem, ale především o nalezení trvalé smysluplnosti záchrany a udržování parku mnoha historických vozidel i integrální sítě lokálních tratí tak, jak tu vždy byly a jak tu některé jsou dodnes, tedy v provozu - pro dlouhodobé a pravidelné potěšení našich občanů z krás naší vlasti. K tomu nás vede naše cestovatelské krédo Klubu železničních cestovatelů, kterému jsme věrni již více, než 25 let.

Proto jsme se od roku 2012 rozhodli zavést další nový vlak – Středohorský motoráček. Ten volně naváže na vozbu úspěšného Podřipského motoráčku v měsících červnu a září a tím na severu Čech rozšíří časoprostorové teritorium nostalgické železniční dopravy. Středohorský motoráček propojí Roudnicko s Úštěckem na jedné straně a region Mostecka a Českého středohoří na straně druhé. Tím dojde k tomu, že vysoký počet cestujících systémově dopravíme i do oblastí, kde dosud ve vlacích chyběli. Jednak na Úštěcku není vůbec žádná nabídka pravidelně jezdících nostalgických vlaků (obsažených v celostátním JŘ), a jednak jakékoliv příčné vlakové propojení Úštěcka se západní částí Českého středohoří trpí absencí zcela.

Cílem Středohorského motoráčku bude také podpořit a obohatit stále se zvyšující provoz na Švestkové dráze, kde už nyní letní prázdninovou dopravu zajišťuje dopravce JHMD. Vše je orientováno ku prospěchu života a provozu na Švestkovce; tak se dohodli oba dopravci (JHMD a KŽCD) na společném jednání a tak jsou také stanoveny podmínky a mantinely pro samotného dopravce KŽC Doprava jeho objednateli. Ti ve zdejším kraji vytvořili úspěšný model integrovaného provozu zvláštních vlaků, parníků Porta Bohemica a turistických cyklobusů z Roudnicka do oblasti Českého Středohoří. Nově vykrystalizovaná nabídka železniční dopravy přesně zapadá do strategických plánů objednatelů v oblasti podpory cestovního ruchu ve všech výše zmíněných regionech.

Středohorský motoráček de facto obkrouží všechny podstatné turistické destinace jižní části Ústeckého kraje a vytvoří zajímavý „prstenec“ před a po hlavní letní sezóně. Bude to prolog a epilog stávajícímu schématu a bude integrovat dopravní proudy cestující veřejnosti, která po nich v roce 2011 už jednoznačně volá. Pomůže vytvořit chybějící dopravní integritu jednotlivých regionů této, jižní části Ústecka, které je jakoby rozděleno řekou Labe.

Samotná hlavní sezóna letních prázdnin bude nadále bohatá až dost, protože bude jezdit Podřipský motoráček ve své vylepšené podobě a současně předpokládáme pokračující provoz na Švestkové dráze, realizovaný dopravcem JHMD. Tak, jako letos, i v příštím roce bude během prázdnin moci Švestková dráha čerpat své cestující i z Podřipského motoráčku.

Podřipský motoráček letos dokazuje, že z hlediska dopravních proudů má své jednoznačné oprávnění trať číslo 096, Straškov-Libochovice. Středohorský motoráček zase pomůže k probíhající revitalizaci velice oblíbené trati číslo 113, zvané Švestková dráha. Její potřebnost pro turistický ruch i pro nároky místních občanů bude již absolutně nezpochybnitelná. Na obě tratě přijedou noví cestující a tím jasně podporujeme to, že lidé z Roudnicka, Podřipska a Litoměřicka budou mít možnost se prostřednictvím železniční dopravy opět setkávat s lidmi z Lounska, Mostecka a Úštěcka, v tom samém kraji. Budou moci jezdit i jinam a uvědomit si celý rozměr kraje, ve kterém žijí.

Další připravovanou novinkou bude Roudnický motoráček. Ten bude vypraven 2x ročně, vždy na jaře a na podzim, z čehož na podzim to bude u příležitosti vinobraní, které se v Roudnici každý rok koná. Půjde o křížově jezdící vlaky po tratích 094, 095, 096 a 110. Společně pojedou do Straškova (a ze Straškova) coby 4 vozová souprava, načež se rozpojí a jednotlivé vozy se hvězdicovitě rozjedou, každý na jinou stranu, aby se opět po pár hodinách znovu setkaly a spojily pro cestu zpět do Roudnice. Vzhledem ke stávajícímu stavu, který se nedá nazvat jinak, než stagnací, má organizace tohoto vlaku jednoznačně za cíl zviditelnit a popularizovat železniční dopravu na zdejších, podřipských lokálkách.

Ani to však ještě není vše. Posledním z řady nově zavedených turistických vlaků sezóny 2012 bude Zlonický motoráček. Pojede u příležitosti zahájení sezóny úspěšně se rozvíjejícího železničního muzea ve Zlonicích - Lisovicích. Podobný vlak s názvem Praotec Čech byl mezi Prahou a Zlonicemi vypraven již letos. Na rozdíl od letoška však nepůjde o jednorázovou aktivitu, ale o součást rozrůstajícího se systému historické dopravy na jihu severních Čech, který v tomto případě částečně zasáhne i do Čech středních. Vlak bude vozebně propojen s Roudnickým motoráčkem a stejně tak, jako u všech nových vlaků, budou podrobnosti včas zveřejněny zde, na stránkách KŽC i v celostátním jízdním řádu SŽDC.

Věříme, že provedenou koordinací přepravních proudů, pestrostí nasazených historických vozidel a především vyhověním zvyšující se přepravní poptávce cestujících, vytvoříme smysluplný prostor pro trvalou existenci projektů zvláštních turistických vlaků, které jako krev v žilách naplní špatně a nedostatečně využitou železniční síť této bezesporu nádherné části naší země.

Foto: 169