Vychází brožura nostalgických vlaků 2011

11.6.2011 Praha

V těchto dnech se objeví dlouho očekávaný, tištěný kalendář nostalgických výletních vlaků pro letošní turistickou provozní sezónu – Železniční nostalgie 2011. Jeho obsahem bude především přehled pravidelně jezdících vlaků „motoráčkové nostalgie“ KŽC od jejich představení přes kulturně-historické souvislosti až po podrobné jízdní řády. Krom prezentace vlaků KŽC budou k nalezení i informace o aktivitách dalších provozovatelů, zejména o parní nostalgii ČD, o Kolešovce v režii KHKD i o vlacích železničního muzea ve Zlonicích a akcích v muzeu ve Zdicích.

Vzhledem k tomu, že v tomto uceleném rozsahu letos žádná jiná tiskovina podobného typu nevyšla, máte jedinečnou příležitost se vybavit praktickou příručkou, která vás může spolehlivě doprovázet po celý zbytek letošní sezóny. Ústředním motivem celé publikace je snaha představit KŽC coby tradičního poskytovatele komplexních služeb nejen v oblasti motoráčkové nostalgie, ale i v dalších vlacích historické osobní dopravy. Samotné vlaky KŽC jsou složené především z historických motorových vozů, ale nabízejí se i soupravy tažené muzejními dieselovými lokomotivami. Kdo preferuje pravidelné parní vlaky ČD nebo mu třeba učarovala romantická oblast kolem Kněževsi a Lužné u Rak., může rovněž brožuru využívat k získání potřebných informací. Obsahuje totiž všechny podstatné časové a organizační údaje, které se k letošní parní nostalgii váží. K dispozici bude i možnost nakouknout pod pokličku plánů železniční nostalgie do roku 2012.

Celkový rozměr působení KŽC v železniční nostalgii má svojí šíři. Ruku v ruce se snahou uchovat a dál provozovat historické motorové vozy, lokomotivy a vagóny, jde snaha o záchranu a udržení malebných železničních tratí a lokálek, kterými je naše země historicky protkána. Jednu z nich, nacházející se daleko na českém severu, pro Vás letos sami uvedeme do obnoveného pravidelného provozu. Úplně nad vším stojí cestovatelské motto KŽC, které v dobách určité pochybovačnosti o smysluplnosti železniční dopravy na místních drahách, plní roli sjednocující vize a přináší novou oprávněnost snah o zachování všech těch složitých a choulostivých artefaktů. Nejen do budoucna, ale i pro nás, co jsme tady teď, protože právě mnozí z nás si velmi dobře pamatujeme na jejich funkčnost z vlastního mládí. Tato výsada není úplně samozřejmá a našemu konání dodává legitimitu.

Každý z jedenácti pravidelných výletních motoráčků KŽC má v brožuře svojí vlastní vizitku. Za každým z nich se skrývají tisíce hodin příprav, starostí se všemi detaily, které při vlastní jízdě vlaku nemusíte vůbec poznat. Zajištění provozuschopnosti vozidel, přidělení kapacity železniční dopravní cesty (často na rušícím procesem ohrožených tratích), spousty nekonečné kancelářské práce spolu s řešením personálních otázek obsazení výkonů, to vše stojí za tím, že v ti průměru 50 let staří veteráni nakonec pravidelně vyjedou i v roce 2011. Svojí velkou zásluhu na tom, že ty vláčky nejen vyjedou, ale že vůbec existují, mají naši obchodní partneři. Těm na stránkách brožury vyjadřujeme zvláštní poděkování a ti hlavní z nich se k účasti na projektech KŽC vyjadřují ve svých proslovech. Zvlášť si ceníme citlivého přístupu našeho národního a dominantního dopravce ČD, a.s, u kterého již několik let funguje očividná snaha o uchování ocelových pokladů národa – lokomotiv a vagonů, kterým již nepatří budoucnost. Kromě podrobných jízdních řádů jsou v publikaci obsaženy i další velice praktické informace, například konkrétní podmínky tarifního odbavení v jednotlivých vlacích nebo odkazy na zajímavé turistické cíle v blízkém i nedalekém okolí jejich tras. V publikaci nechybí ani mnoho zajímavých náladových fotografií z akcí odjetých v předchozích sezónách.

Nejen vlastní brožuru, ale i nové plakáty, které právě vycházejí, si můžete v elektronické podobě stáhnout přímo zde (brožura), zde (plakát severní Čechy), zde (plakát střední Čechy 1) a zde (plakát střední Čechy 2). Pro velký rozsah provozu na území Středočeského kraje včetně Prahy jsme letos v tomto regionu vydali plakáty hned dva. Na nádražích a železničních stanicích se objeví ještě v průběhu měsíce června. Cena publikace Železniční nostalgie 2011 včetně poštovného je 40 Kč. Zakoupit si jí můžete korespondenčním způsobem tak, že na adresu: KŽC Doprava, Meinlinova 336, 190 16 PRAHA 9, zašlete obálkou 4 desetikorunové poštovní známky. Odtud Vám bude obratem, do 1 týdne, brožura zaslána.

Foto: 150