Nasazení historických vozidel KŽC v sezóně 2011

21.3.2011 Lysá nad Labem

Oproti loňské provozní sezóně dochází letos ke zvýšeným nárokům na park historických vozidel KŽC a to jak hnacích, tak přípojných. Pravidelná veřejná osobní doprava již několik let zaznamenává stoupající tendenci a letos mezi nové pojmy v železniční nostalgii provozované pod touto hlavičkou přibudou Boleslavský, Podřipský a Morávecký motoráček. V oblasti zvláštních osobních vlaků na objednávku (narozeninové, svatební nebo firemní zážitkové) lze předpokládat přinejmenším udržení stávajícího stavu a zvýšené nároky se očekávají v dopravě nákladní.

Motorové osobní vozy:

Hurvínek M 131.1302 bude stejně jako loni zajišťovat vozbu Podbrdského motoráčku z depa Zdice. S počátkem letních prázdnin však z kapacitních důvodů (při zvyšující se frekvenci zdejších cestujících) tuto dislokaci opustí a přemístí se na český sever, konkrétně do České Kamenice. Tam bude mít po celé léto na starost Kamenickošenovskou lokálku. Toto vozidlo je velmi žádané, spolehlivé a provozně nenáročné a proto je jeho turnusové nasazení neodmyslitelnou samozřejmostí.

Veterán M 262.056 s nízkou střechou má svojí nemalou historickou hodnotu a před dvěma lety absolvoval v Šumperku více než zdařilou generální opravu. Ještě před letní sezónou se do dílen vrátí a podrobí se periodické údržbě spalovacího motoru i dalších celků, aby vydržel co nejvíc kilometrů do budoucna. Znovuzrození tohoto kredence probíhalo za zvlášť velkých porodních bolestí a proto je k němu přistupováno s mimořádnou odpovědností. I když je snaha jej nasazovat do výkonů a tím využívat jeho nesporných motorických předností, převládá trend jej šetřit coby vysloveně muzejní exponát. Proto bude využíván podle potřeby s převážným zaměřením na Podřipský motoráček. Podívat se může i na Kokořínsko a do Českého ráje. Zároveň je s ním přednostně počítáno na zvláštní vlaky pro ad hoc klientelu.

Jediný zástupce řady M 262.1 ve vozovém parku KŽC, známá a populární 117ka je zároveň turnusově nejvytíženější stroj. Setkáme se s ním prakticky na většině výkonů všech kategorií osobní dopravy s tím, že hlavní těžiště bude představovat Pražský motoráček. Tam bude muset coby sólo vůz pravidelně zvládat stoupání Pražského semmeringu s vysokou frekvencí cestujících. Jeho druhým nejčastějším pravidelným výkonem bude Boleslavský motoráček. V květnu a v říjnu nebude chybět ani na městských slavnostech v Roudnici nad Labem. Tento vůz je provozně velmi spolehlivý a relativně nenáročný a proto patří coby prioritní, nosné vozidlo do „základní sestavy“ vozového parku KŽC. Přesto v roce 2010, několik týdnů po změně svého majitele, uprostřed hlavní sezóny, musel loďák projít mimořádnou opravou, protože u jednoho z trakčních motorů došlo vlivem jeho stáří k poškození bandáže vinutí na kotvě. Kdyby se tato příhoda stala v jeho předchozím působišti, není asi třeba připomínat, co by to pro něj znamenalo…

Služebně nejstarším vozidlem řady M 262 u KŽC je nestárnoucí M 262.0124. Tento spolehlivý a zasloužilý dříč bude mít hlavní pole své působnosti v oblasti kolem Mladé Boleslavi. K zahlédnutí bude taktéž na sklářské lokálce, kam bude v létě zajíždět coby Lužický motoráček na rameni mezi Libercem, Benešovem nad Ploučnicí a Kamenickým Šenovem. Mimo letní období bude vůz vytvářet provozní zálohu pro Posázaví a pro různé zvláštní vlaky.

Motorový vůz M 262.0180, vyznačující se výjimečně zachovalým interiérem, bude alternovat na Pražském, Polabském, Podlipanském a Posázavském motoráčku. Jeho konkrétní využití vyplyne podle momentální provozní potřeby a spatřit jej bude pravděpodobně vždy dílem náhody. Asi nejpravděpodobnějším teritoriem bude Polabí, jak známo letos v kombinaci s Podlipanskem. Další výkony tohoto nenápadného historického vozu budou záležet na dispečerském rozhodnutí podle momentální provozní situace.

Krokodýl M 286.1008 je vlajková loď KŽC. Uplatní se proto přednostně tam, kde bude příležitost prezentovat nostalgii v kombinaci s luxusem. Dalším faktorem je jeho velká kapacita, která jej předurčuje k občasným návštěvám na Pražský motoráček i vysoká maximální rychlost 110km/hod., která je zase dobrým vstupním předpokladem pro dálkové výkony typické pro firemní klientelu nebo pro klubové Víkendy a Dovolenou s motoráčkem. Tato řada nepatří mezi provozně nejúspornější a její spolehlivost také není úplně bez problému. Proto bude 1008ka z preventivních důvodů vedena převážně jen letmo a tím bude ušetřena nadbytečných rizik z častého nasazování. Její úkol bude především vytváření provozní zálohy pro vozy řad M 262. Přesto se na ní můžeme těšit a k vidění rozhodně bude. Jestli se objeví na některém z pravidelných výkonů motoráčkové nostalgie, tak nespíš přicházejí v úvahu Posázavský a Morávecký motoráček (ten v trase Praha hl.n. – Olomouc – Bruntál – Malá Morávka a zpět).

Přípojné osobní vozy:

Bixy 372+557 jsou tradiční lehké vagóny, pyšnící se zachovalými karosářskými prvky a žádanou provozní patinou. Jsou víceméně rovnocenné a na první pohled těžce k rozeznání. Ke spatření budou především na Boleslavském, Podřipském a Posázavském motoráčku, tedy všude tam, kde nebude provozně znemožněno objíždění soupravy v koncových stanicích. Jejich nasazování na pravidelných vlacích se bude řídit aktuální potřebou, především momentální poptávkou cestujících.

Populární Bixovna, Bix 035 se stává pravděpodobně nejvytíženějším vozidlem KŽC. Počínaje koncem března až do konce října nebude víkend, kdy nevyjede, protože její služby jsou nepostradatelné. Akční rádius tohoto vozidla bude značný. Z pravidelných výkonů jsou to Boleslavský, Podřipský, Polabský i Posázavský motoráček, účastnit se bude prakticky na všech mimořádných jízdách včetně akcí typu Den železnice, pivovarské slavnosti a podobně. Chybět nebude ani na žádných svatebních a narozeninových vlacích. Kde se s ní naopak nepočítá vůbec, to jsou Pražský, Podlipanský, Podbrdský, Kamenický a Lužický motoráček.

Luxusní elegán Bmx 029, rozhodně není vůz, na kterém by ležela hlavní tíha nostalgické vozby. Jeho nejpravděpodobnějším pravidelným výkonem bude Posázavský motoráček. Častěji se bude účastnit na jízdách zvlášť objednaných vlaků i tam, kde bude prioritou maximalizace počtu míst pro cestující, zajištění co nejvyššího komfortu nebo vzhledová ucelenost s M 286.1.

Motorové lokomotivy:

Prasátko T 211.0533 s původním dvanáctiválcovým motorem Tatra zdomácnělo coby staniční záloha v Kamenickém Šenově. Odsud bude během sezóny i mimo ní zajišťovat pracovní vlaky pro údržbu trati a současně staniční posun. Rovněž zde vytvoří provozní zálohu při případné provozní neschopnosti vozu M 131.1302 na výkonu Kamenického motoráčku v letní sezóně.

Druhé prasátko T 211.2005, remotorizované řadovým osmiválcem, již třetím rokem spolehlivě slouží na vlečce na jižní Moravě, kam je pronajato. Do nostalgické vozby tedy prozatím nezasáhne.

Velice oblíbená Rosnička řady T 334.0722 bude připravena pro nasazení převážně na stavebních vlacích v prostoru středních a severních Čech. Alternativně může na kratší vzdálenost zaskočit i za případný neprovozní motorový vůz osobní dopravy. Velmi často bude možné jí letos zahlédnout například při údržbách trolejových vedení.

Nově rekonstruovaná lokomotiva T 458.1532 se ihned stala téměř nepostradatelnou a její využití v sezóně bude velice všestranné. Hlavní tíha jejího uplatnění bude v nákladní dopravě a to jak v průběžné, tak v manipulační. Určitě se bude účastnit také vozby stavebních vlaků. Díky své univerzálnosti se však můžeme těšit i na to, že tento nádherný stroj spatříme na některých výkonech dopravy osobní. Tam bude v případě potřeby střídavě s vozem M 286.1008 letmo vystavován (s vagóny řady Bix) coby univerzální záloha při nedostatku motorových vozů. Nejvyšší pravděpodobnost spatření těchto neplánovaných výkonů směřuje do Posázaví.

Průmyslový kocour T 448.0692 je nosné vozidlo nákladní dopravy. Tento stroj bude výhradně a prakticky nepřetržitě využíván na průběžných nákladních a stavebních vlacích. Jeho manévrovací teritorium bude omezené v podstatě jen státními hranicemi České Republiky.

Služební vozy:

Daa-k 5323 má domovskou stanici v Kamenickém Šenově, v jehož okolí se také po většinu sezóny bude pohybovat. Jeho hlavním účelem bude vytvořit prostor pro ukládání kol na výkonech Lužického motoráčku. Z toho vyplývá, že podívat by se měl až do Liberce. V loňské sezóně úspěšně zaskakoval při nostalgii na Švestkové dráze a tak i letos je možné, že se dočká dalších podobných výkonů. Bude záležet jen na poptávce a objednávkách. Další uplatnění bude ryze služební, kdy by měl vytvářet zázemí pro pracovní čety udržující Kamenickošenovskou lokálku.

Druhý hytlák Daa-k 7404 je vůz pro depo v Lysé nad Labem, kde je využíván k řadě úkolů služebního charakteru. Především je v pohotovosti pro účely, kdy je dopředu nahlášena zvýšená potřeba přepravy jízdních kol na některém ze středočeských motoráčků. Občas se však také může v závěsu za v podstatě jakýkoliv stroj vydat kamkoliv po celé republice, když by bylo například potřeba přepravit nějaké mechanické součásti pro ostatní vozy za účelem jejich opravy.

Foto: 126