Malá Morávka zoufale volá o pomoc

15.2.2011 Malá Morávka

V nedávné době proběhly sdělovacími prostředky informace o tom, že se v rámci vlny rušení podařilo prosadit definitivní uzavření a tím likvidaci první trati v ČR. Jde o lokálku číslo 312, spojující Bruntál s Malou Morávkou - vstupní branou do Jeseníků. „Úspěch“ byl ihned široce prezentován jako následováníhodná ukázka vítězství nad neufinancovatelnou železnicí a téměř modelový příklad cesty za vyrovnaností státních financí… - po česku. Jelikož se množí dotazy, co je to Morávecký motoráček, přinášíme Vám takovou odpověď, jakou zatím můžeme dát.

KŽC dosud neměl zájem ani o tuto trať, ani o provozování drážní dopravy na ní. Tento region je z hlediska jeho rozvojových cílů a plánů příliš vzdálený a praktická organizace železniční dopravy na takovou dálku je náročná. Když se v říjnu 2010 rozjela paralelní správní řízení na zastavení drážní dopravy a na zrušení dráhy Bruntál - Malá Morávka, automaticky jsme předpokládali, že kroky na záchranu této lokálky vzejdou od nadšenců pro Nostalgii z blízkého či vzdálenějšího okolí. Ke škodě věci se však z místních provozovatelů Nostalgie iniciativy nechopil nikdo a lokálka tak byla, přes jasně deklarovaný zájem obce Malá Morávka na zachování dráhy, jako první ze všech prakticky bez boje předhozena coby oběť monstrprocesu, který rozjeli draví, kariérní úředníci z Prahy.

Ve chvíli, kdy reálně spatřilo světlo světa rozhodnutí o zrušení dráhy, obrátilo se na KŽCD, zavedeného provozovatele drážní dopravy a současně provozovatele dráhy, dosud marně bojující místní občanské sdružení Muzeum Kapličkový vrch, a spojilo si s ním naději na zvrat a tím záchranu „jejich“ milované lokálky. Společnost KŽC Doprava vstoupila do hry tím, že podala rozklad na Ministerstvo dopravy ČR, v nemž navrhuje reálné způsoby řešení nejdůležitějších důvodů, jimiž Ministerstvo dopravy odůvodnilo zrušení dráhy, a současně vytvořila s Muzeem Kapličkový vrch, o.s. potřebné spojení, které reprezentuje zájem regionu a obcí na zachování dráhy a na provozu zvláštních vlaků na ní.

Boj ještě zdaleka není vyhrán, zvrácení již vydaného rozhodnutí o zrušení dráhy v rozkladovém řízení nemá v dějinách české železnice obdoby. Pokud papírová válka nakonec dopadne ve prospěch další existence Morávecké lokálky, KŽC Doprava se postará i o to, aby se tam jezdilo. Název vlaků bude Morávecký motoráček, ale jejich konkrétní trasa, respektive odkud přesně do Malé Morávky pojedou, bude rozhodnuto až poté, co se bude vědět, jak to všechno dopadlo.

Všichni ostatní poslali třistadvanáctku svojí nečinností na věčnost. KŽC se ale k tomu staví tak, že jestliže slyší zoufalé volání místního sdružení i obcí a je tu jediný, kdo ještě může něco zvrátit, tak cítí historickou zodpovědnost. Nebyla to priorita, ale má-li se ta trať zachovat, nedá se už nic jiného dělat. Tady přesně tkví kořeny sloganu POCTIVÁ NOSTALGIE. Dělat pořádné věci, které potěší srdce milovníka železnice, i když ty kroky nejsou vždycky zrovna racionální a výhodné. Železniční nostalgii dát smysluplnost a tím tak trochu vrátit historii do přítomnosti. Uvidíme, jestli není pozdě, doufejme, že ještě ne.

Foto: 119