Přípojné vozy

Přípojné vozy
  Aa / A  
    A 092-0
  Amx / 050  
    Amx 050 037-1
  Ba / B  
    B 272-6
    B 273-4
    B 322-9
  Baafx / 010  
    Baafx 420 / 010 552-8
    Baafx 509 / 010 072-7
  BDa / BDs  
    RBDs 328-2
    BDs 334-0
  Bix / 020  
    Bix 020 038-6
    Bix 020 372-9
    Bix 020 557-5
    RBix 020 687-7 - Bixovna
  Bmx / 050  
    Bmx 050 029-8
  Daa-k  
    Daa 30 54 940 5323-7
    Daa 30 54 940 7404-3
  Ztr  
    Ztr 1-45029