Management KŽC

Vedení společnosti

Mgr. Bohumil Augusta, MBA
jednatel a ředitel společnosti; vykonává funkci obchodního a ekonomického ředitele
tel. 776 628 728, e-mail: bohumil.augusta@kzc.cz
Vůdčí osobnost skupiny KŽC. Je zakladatelem společnosti a současně jejím majitelem, jednatelem a ředitelem. Řídí úsek strategie, obchodu, ekonomiky a financí i personalistiky a marketingu. Hlídá náklady firmy a řídí centrální nákup. Dopravně a provozně původem vlakvedoucí; má komplexní dopravní a přepravní vzdělání (velkou dopravní a velkou komerční zkoušku) a dostatečnou praxi v provozování drážní dopravy a v provozování dráhy. Je odborně způsobilou osobou dopravce, jedná za společnost samostatně, garantuje smluvní vztahy s dodavateli i se zákazníky. 

 

Bc. Jan Hruška
zástupce ředitele společnosti; náměstek pro dopravu a legislativu
tel. 774 592 017, e-mail: jan.hruska@kzc.cz
Výrazná osobnost české železnice. Řídí úsek dopravy a legislativy. Garantuje odborné způsobilosti osob a odborné způsobilosti vozidel dopravce.  Zabezpečuje školení a personální záležitosti. Provozně strojvedoucí; má kompletní dopravní vzdělání (velká dopravní zkouška) a letitou praxi s řízením železniční dopravní společnosti. Je odborně způsobilou osobou. Hlavní garant předpisové soustavy dopravce i provozovatele dráhy KŽC Doprava.

 

Jan Fukala
náměstek pro techniku a provoz
tel. 723 898 143, e-mail: jan.fukala@kzc.cz
Vede úsek provozu ŽKV, dále úsek údržby a oprav ŽKV, zabezpečuje provozuschopnost vozidel, garantuje agendu oprav a údržby. Provozně strojvedoucí. Komunikuje s dodavateli a jedná s železničním průmyslem. Má na starosti technický stav vozidel, zabezpečuje komisionální prohlídky v rámci různých stupňů oprav ŽKV. Řeší záležitosti, týkající se náhradních dílů na vozidla, je komandujícím mechaniků, plánuje periodické prohlídky vozidel.

 

Ing. Aleš Svoboda
projektový manažer veřejné osobní dopravy, komandující vlakvedoucích a přeprava
tel. 774 592 018, e-mail: ales.svoboda@kzc.cz
Vede úsek, který zabezpečuje veřejnou osobní dopravu KŽC, pravidelné vlaky a pečuje o celý segment osobní dopravy. Má na starosti přepravu jako celek, je komandujícím pro vlakové čety a spolupodílí se na řízení dispečinku a operativního řízení provozu. Zabezpečuje administrativní chod společnosti a řeší samostatné sofistikované projekt v oblasti zvláštních vlaků. 

 

Ing. Jakub Lexa
vedoucí provozu linky S 34, dispečer a komandující strojvedoucích
tel. 735 177 501, e-mail: jakub.lexa@kzc.cz
Zabezpečuje personální, provozní a dopravní řízení městské linky S 34. Vede agendu statistiky, přepravy, předpisů a všech evidencí související s provozem linky S 34.  Působí zároveň jako hlavní komandující strojvedoucích. Řídí dispečink a operativní řízení provozu.

 

 

Ing. Petr Klinger
IT manažer, vedoucí projektu Praha technická
tel. 602 310 914, e-mail: petr.klinger@kzc.cz
Vede IT a stará se o softwarové aplikace skupiny KŽC. Má na starosti management poznávacích a zážitkových vlaků v regionu Prahy známé jako Praha technická. Jde o projekty, kam se běžně vlakem návštěvník nedostane. 

 

Aktuality

Nejmodernější motoráky v ČR brázdí Prahu přesně 1 rok

Rádia GSM-R do vozidel KŽC

Šenovka: obnova dráhy pokračuje

Vozidla KŽC na Bechyňce

Praha hl. n. jako za stara

Kamenický motoráček 2019

810 KŽC na „žatecké“

Pražák rozvážel betlémské světlo

PF 2020

Čertovské nádraží Kamenický Šenov

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009